BIP SP 4 w Kutnie

 

  Wirtualny spacer po naszej szkole

 

Pomóż klikając na baner:

 

-------------------------------------------

głodnym dzieciom:

 

Nakarm glodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

-------------------------------------------

zbudować polskie sztuczne serce:

 

Pomóż zbudować polskie sztuczne serce

 

-------------------------------------------

Bezpieczna szkoła:

 

Bezpieczna szkoa

A A A

Aktualności

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
odbędzie się

04 września 2017r. ( poniedziałek)
godz. 8.30 -  klasy IV – VII
godz. 9.30 - klasy I – III  
 
na hali sportowej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie
w dniach 15.05.2017 r.  - 26.05.2017 r.
Wnioski wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu szkoły.

 

Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 12 maja 2017 r.

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka miejskiego

 

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia, lub gdy wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, lub gdy pobiera naukę w systemie dziennym

 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w minionym roku szkolnym do innego przedszkola lub żłobka miejskiego

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja do klasy I w Szkole Podstawowej nr 4

im. M. Kopernika

w terminie 14.04.2017r. - 27.04.2017r.

Zgłoszenia i wnioski wraz z dokumentami prosimy składać w sekretariacie szkoły.

 

Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

 

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu do klasy I

 

 


Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującego
w pobliżu tej szkoły przedszkola/punktu przed
szkolnego/żłobka/gimnazjum

 

 

Oświadczenie rodzica, że Kandydat jest mieszkańcem Miasta Kutno

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KONTYNUOWANIA PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA EDUKACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU.

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA KREWNYCH KANDYDATA.

 

 

Zarządzenie nr 54/2017 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 13 kwietnia 2017 r.
w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 dla szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Kutno.

 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/367/17 RADY MIASTA KUTNO z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Kutno,

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Osoby udzielające informacji na temat reformy oświaty w Szkole Podstawowej nr 4 im. M . Kopernika w Kutnie :

 

p. Alicja Chmielecka - Dyrektor szkoły

p. Marta Kurza - Sekretarz szkoły

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „ROZUMIEM, LUBIĘ, SZANUJĘ – JĘZYK POLSKI”

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

UCHWAŁA NR XXXII/341/17 RADY MIASTA KUTNO z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie opłat za świadczenia za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Kutno
.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

logo Kutno

W Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie w roku szkolnym 2016/2017 realizowane są zajęcia w ramach grantów oświatowych    pt. "Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" finansowanych przez Prezydenta Miasta Kutno:

"Zaplanszuj się w Kutnie"
Realizatorki: p. Sylwia Golus i p. Katarzyna Narkiewicz

"Program edukacji regionalnej – Jestem z Kutna"
Realizatorki: p. Julita Nowogórska, p. Laura Podgórska, p. Katarzyna Tomczak

"Program edukacji regionalnej – Jestem z Kutna"
Realizatorki: p. Katarzyna  Jagodzińska, p. Małgorzata Pajor

"Słowa, słówka i SCRABBLE"
Realizator: p. Katarzyna Narkiewicz

"Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kutnie"
Realizator: p. Stanisław Wojdecki

Program edukacji regionalnej "Jestem z Kutna"
Realizatorka: p. Monika Smykowska

III Międzyszkolny Konkurs "Rozumiem, lubię, szanuję – język polski"
Realizatorki: p. Katarzyna Narkiewicz, p. Beata Pińska

 

 

------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245,z późn.zm.) informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno  – wychowawczych będą:


-  31.10.2016 r.
-  22.12.2016 r.
-  02.05.2017 r.
-  20, 21, 22.06.2017 r.


W/w dodatkowe dni wolne uzyskały pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

 

------------------------------------------------

 

 

Zaproszenie


Redakcja gazetki szkolnej "Koperniczek" ma zaszczyt zaprosić
Uczniów  Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie
do odwiedzenia  nowej strony internetowej www.koperniczek.pl
Na stronie będzie można znaleźć m.in. prace  literackie i plastyczne uczniów
naszej szkoły, porady dotyczące redagowania form wypowiedzi, quizy, ciekawostki  oraz  archiwalne numery gazetki.
Serdecznie zapraszamy.


Opiekun gazetki: Beata Pińska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja dotycząca obiadów w stołówce szkolnej

 

Obiady- cena obiadu dla ucznia 4,20 zł,

przerwy obiadowe 11:25-11:45 dla klas I-III i punktu przedszkolnego,

12:25-12:40 klasy IV-VI.

Informację o chęci zjedzenia obiadu należy podać dzień wcześniej lub tego samego dnia rano.

Aby odliczyć obiad należy zgłosić wcześniej nieobecność ucznia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

 23 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Na początku uroczystości Pani Wiecedyrektor Mirosława Walburg przybliżyła zebranym na sali osiągnięcia szkoły w minionym roku szkolnym. Kolejnym puntktem uroczystości było wręcznie przez Przewodniczącą Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Informacji p. Joannę Podemską oraz Panią Dyrektor Alicję Chmielecką stypeniów Prezydenta Miasta Kutno za najlepsze wyniki w nauce, które w tym roku otrzymali:
Sokólska Julia – klasa VIa – średnia ocen5,55
Rosiak Wiktoria – klasa Va – średnia ocen 5,45
Komorowski Igor – klasa VIa – średnia ocen 5,36
Dekrewicz Aleksander – klasa VIa – średnia ocen 5,27

 

 

Następnie uczniom zostały wręczone przez Panią Dyrektor oraz wychowawców świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Bregier wręczyła Pani Dyrektor kwiaty oraz podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za wkład włożony w wychowanie i kształcenie dzieci.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jestem z Kutna


 W roku szkolnym 2016/17 uczniowie klas drugich  i trzecich uczestniczyli w zajęciach realizujących program z zakresu edukacji regionalnej „Jestem z Kutna".  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga". Celem projektu było rozbudzenie zainteresowań rodzinnym miastem, jego przeszłością i teraźniejszością. Uczniowie wzbogacili wiedzę dotyczącą rodzinnego miasta. Dzieci poznawały zabytki kultury materialnej, rozwijały indywidualne formy aktywności. Wdrażały się również do właściwej prezentacji swoich poglądów i spostrzeżeń. Podczas realizacji programu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i wyjściach rozszerzających ich wiedzę na temat Kutna i jego mieszkańców. Były to wycieczki:
- wycieczka do Muzeum Regionalnego w Kutnie – oglądanie wystaw stałych, udział w zajęciach, wykonywanie prac plastycznych
- miejsca pamięci w moim mieście
- wycieczka ulicami naszego miasta (odczytywanie i utrwalenie nazw ulic, wzbogacanie wiedzy na temat patronów ulic),
- wyjście do KDK (działalność kulturalnej tej instytucji, zwiedzanie pomieszczeń)
- spacer po kutnowskim Starym Mieście
- wycieczka ulicami naszego miasta (odczytywanie i utrwalenie nazw ulic, wzbogacanie wiedzy na temat patronów ulic)
- wycieczka do lasu w Raciborowie, spotkanie z leśnikiem, spacer ścieżką edukacyjną, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
      Podczas realizacji programu uczniowie pracowali z kartami pracy, które pogłębiały wiedzę o naszym mieście, poznali legendę o powstaniu Kutna, wykonywali różnymi technikami prace plastyczne, plakaty, tworzyli teczki tematyczne, oglądali prezentacje multimedialne, poznali postacie Szaloma Asza i Antoniego Troczewskiego.

 

 

      Przez cały okres realizacji programu dzieci gromadziły w teczkach tematycznych karty pracy, prace plastyczne, pracowały z mapą Kutna itd.
Na podsumowanie zajęć odbył się spacer oraz quiz sprawdzający wiedzę uczniów
o rodzinnym mieście. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki i upominki za systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Cele projektu zostały zrealizowane. Uczniowie wzbogacili wiedzę dotyczącą rodzinnego miasta i okolic. Dzieci poznawały zabytki kultury materialnej, rozwijały indywidualne formy aktywności. Zajęcia przyczyniły się do wyrabiania nawyku korzystania z różnych źródeł informacji, sprzyjały rozwijaniu indywidualnych i grupowych form aktywności, wdrażały do właściwej prezentacji swoich poglądów i spostrzeżeń oraz kształtowały właściwe postawy społeczne. Działania, które były podejmowane podczas zajęć skutecznie wzbogaciły wiedzę uczniów na temat Kutna – jego mieszkańców, zabytków, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w naszym mieście.


 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


INTEGRACYJNA TURNIEJADA SPORTOWA


    8 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbyła się INTEGRACYJNA TURNIEJADA SPORTOWA. Wzięły w niej udział dzieci z grupy I i grupy II Punktu Przedszkolnego nr 1 oraz dzieci    z klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 4. Wszyscy uczestnicy podzieleni byli na trzy zespoły oznaczone kolorami: żółtym, czerwonym            i zielonym. W zawodach brały udział drużyny dziesięcioosobowe rotacyjnie, a nad przebiegiem całościowym czuwali sędziowie (uczniowie klasy VI).

 

 

    Dzieci rywalizowały w duchu sportowej walki fair play. Sprawdzały swoje umiejętności z zakresu szybkości, zręczności, celności i dokładności. Przygotowane konkurencje dostarczyły wielu emocji zawodnikom i kibicom. Wszyscy znakomicie się bawili.
    Po zakończonej rywalizacji grupy z przedszkola i klasy pierwszej otrzymały dyplomy i batoniki.
    Specjalne podziękowania składamy na ręce Pani Wicedyrektor Mirosławy Walburg za otwarcie i zamknięcie turniejady oraz dla Pani Liliany Woźniak i Julity Nowogórskiej za zorganizowanie i prowadzenie zawodów.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ


    2 czerwca 2017 roku przedszkolaki z grupy I Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie po raz ostatni w tym roku szkolnym były na zajęciach czytelniczych w Bibliotece Miejskiej. Spotkanie poświęcone było zbliżającym się wakacjom. Pani Agnieszka Wyroślak przeczytała dzieciom fragmenty książki „Jak się zachować? Na wakacjach”. Dzieci rozmawiały o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Wykonały prace na temat „Moje wymarzone wakacje”.
 

 


    Przedszkolaki podziękowały za współpracę i ciekawe zajęcia wprowadzające w świat książki.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


 

DZIEŃ DZIECKA    Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki wybrały się z opiekunami do Fikolandu w Kutnie. Wspólnie bawiły się, grały w gry zręcznościowe i z radością korzystały z urządzeń w sali zabaw.

 

 

Pobyt w Fikolandzie dostarczył dzieciom wspaniałych niezapomnianych wrażeń.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Piękna jest nasza stolica Warszawa


    31 maja 2017r. uczniowie klasy IIIa i IIIb wraz z wychowawcami Laurą Podgórską i Katarzyną Tomczak udali się na wycieczkę do naszej pięknej stolicy Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Wojska Polskiego.
Następnie udaliśmy się na Stadion Narodowy. Kolejny punkt nasze podróży to Warszawska Starówka. Zatrzymaliśmy się przy pomniku warszawskiej Syrenki i podziwialiśmy przepiękne kamieniczki oraz zakupiliśmy pamiątki.

 

 

 

Po chwili odpoczynku ruszyliśmy zwiedzać Zamek Królewski. Poznaliśmy historię zamku. Oglądaliśmy bogate komnaty i eksponaty w nich zgromadzone. Nie zapomnieliśmy także pokłonić się Kolumnie Zygmunta III Wazy. Ostatnim punktem naszej wyprawy było lotnisko im. Fryderyka Chopina. Mieliśmy możliwość zobaczenia jak wygląda praca na lotnisku i podziwialiśmy na tarasie widokowym startujące i przylatujące samoloty. To była wspaniała wycieczka.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ATRAKCJE ROGOWA


    Maj, to wyjątkowy miesiąc, dlatego uczniowie klasy IIIc  31 maja odwiedzili  jeden z największych ogrodów botanicznych w Polsce –ARBORETUM. Dzieci miały okazję odkrywać barwny świat kwiatów, krzewów i drzew kwitnących oszałamiającymi kolorami. Przewodnik opowiadał o rzadkich gatunkach roślin z całego świata.
    W  Muzeum Lasu i Drzewa, które mieści się przy Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej trzecioklasiści uczestniczyli w  lekcji przyrody. Z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem szukali  w parach odpowiedzi na  pytania, które otrzymały na kartach pracy.

 

 


Okrzyki radości rozbrzmiewały po okolicy podczas przejazdu zabytkową kolejką wąskotorową z 1915r.Było też coś dla ciała… a mianowicie ognisko i pieczenie kiełbasek.
Wszystkim miłośnikom przyrody  i piękna polecamy atrakcje Rogowa.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 „Czwórka” czyta 


    Przez cały rok w naszej szkole aktywnie realizowaliśmy projekt MEN, dotyczący promowania czytelnictwa osobami odpowiedzialnymi byli wychowawcy klas i opiekunowie samorządu.

 

 

 

 


    Klasy IV-VI spotykały się raz w tygodniu z wychowawcą na wspólnym czytaniu pod hasłem „ Kwadrans z ciekawą lekturą”.
    Jednym z przedsięwzięć podsumowujących akcję było spotkanie w dniu 27 maja 2017 r. z harcerzami z 8 DSH „Ignis”. Przygotowana przez nich gra terenowa pod hasłem „Zaksiążkowani”, polegała na wykonywaniu różnorodnych zadań związanych z szeroko rozumianym promowaniem czytelnictwa.
    Finałem działań było włączenie się w Dniu Dziecka w ogólnopolską akcję „Jak nie czytam, jak czytam”, w którą zaangażowani byli uczniowie całej szkoły.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 DZIEŃ MATKI W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NR 1


    Dzieci z I i II grupy Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Kutnie w podziękowaniu mamusiom za trud wychowania przygotowały pod kierunkiem opiekunów program słowno – muzyczny z okazji Dnia Mamy.
 

 

 Przy pięknej dekoracji oraz oprawie muzycznej zaprezentowały swoje umiejętności mówiąc wiersze i śpiewając piosenki. Mamy nagrodziły dzieci dużymi brawami. Przedszkolaki wręczyły mamusiom kwiatki i laurki. Dzieci zaprosiły mamy do wspólnych zabaw i konkursów.
Miło minął wszystkim czas podczas występów i słodkiego wypoczynku.
 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Dzień Mamy w świetlicy szkolnej25.05.2017r. świetlica zorganizowała Dzień Mamy. Dzieci wzięły udział w konkursie "Portret Mamy". Udział wzięły dzieci z kl. IIb, Ia, III i IV.

 

 

Było małe przyjęcie z poczęstunkiem, tańce, śpiewy i zabawy. Każda mama musiała rozpoznać się na portrecie. Spotkanie byłe pełne śmiechu i radości.
 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 WYCIECZKA DO LASU W RACIBOROWIE

 

       24 maja 2017 r. uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami Katarzyną Tomczak, Laurą Podgórską i Julitą Nowogórską uczestniczyli w wycieczce do lasu w Raciborowie. Odbyła się ona z okazji zakończenia zajęć grantowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, w ramach realizacji programu „Jestem z Kutna”. Uczniowie spotkali się z pracownikiem Nadleśnictwa Kutno. Wspólnie odbyli spacer po ścieżce edukacyjnej. Poznawali historię lasu, gatunki zwierząt i roślin oraz pogłębiali wiedzę dotyczącą ochrony lasu. Dzieci wykonywały także ciekawe zadania i uczestniczyły w konkursach.

 

 

W grupach wykonywały pracę plastyczną z materiałów przyrodniczych. Na zakończenie pobytu w lesie odbyło się ognisko. Dzieci zjadły z wielkim apetytem, samodzielnie upieczone kiełbaski. Wyprawa była ciekawa, pouczająca i zostawiła wiele niezapomnianych wrażeń.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

XI edycja "Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kutnie i Regionie"
W dniu 23 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie odbyła się XI edycja „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kutnie i Regionie”. Konkurs  realizowany był w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga".  Konkurs był przeprowadzony w formule  „1 z 10".

 

 

W konkursie wzięło  udział 8 dwuosobowych drużyn składających się z uczniów  klas piątych i szóstych kutnowskich  szkół podstawowych- SP 1, SP4, SP5, SP6.  Konkurs miał na celu:
- rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,
- pogłębienie wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie,
- poznanie historii, herbów i zabytków Kutna,
- poznane najwybitniejszych przedstawicieli regionu.
Wyniki konkursu:
1 miejsce: SP nr  1 (Dorian Mikołajczak, Patryk Feliniak)
2 miejsce SP nr 4 (Wiktoria Rosiak, Wiktoria Olejniczak)
3 miejsce SP nr 6 (Katarzyna Wiklak, Stanisław Grajkowski)

Konkurs uatrakcyjniła prezentacja multimedialna, która prezentowała zagadnienia związane   z Kutnem (m.in. zabytki, postacie, herby). Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, w skład którego wchodzili nauczyciele ze szkół, biorących udział w  turnieju. Walka była wyrównana. Pani wicedyrektor Mirosława Walburg wręczając nagrody  i dyplomy uczestnikom konkursu stwierdziła,  że poziom wiedzy reprezentowany przez uczniów był bardzo wysoki.  Finaliści  konkursu otrzymali książki   o tematyce  regionalnej, ufundowane przez Prezydenta Miasta Kutno.
 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 CERAMILANDIA


    W dniu 19 maja dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie, grupa I i grupa II wraz z klasą I pojechały na wycieczkę do Ceramilandii w Lutomiersku. Ceramilandia to kraina nauki, zabawy i rozrywki dla dzieci w każdym wieku.

 

         Najpierw dzieci zapoznały się  z procesem produkcji ceramiki,  obejrzały wystawę gotowych wyrobów ceramicznych. Następnie pod kierunkiem instruktora    z zainteresowaniem   przystąpiły do ozdabiania figurek i doniczek.Potem z radością bawiły się w Parku Rozrywki. Podczas wspólnych zajęć plastycznych, zabaw ruchowych oraz słodkiego poczęstunku dzieci miały okazję do integracji. Pełne wrażeń wróciły autokarem do Kutna.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wycieczka do Manufaktury w Łodzi

 

 We wtorek 16 maja uczniowie klasy V b i VI b uczestniczyli w wycieczce do Manufaktury w Łodzi. Odwiedzili Experymentarium, gdzie mogli obejrzeć i dotknąć wiele ciekawych eksponatów oraz samodzielnie przeprowadzić różne doświadczenia fizyczne.

 

 

 

Następnie zagrali w elektroniczny paintball w Arena Laser Games, a na zakończenie obejrzeli w Cinema City film akcji pt. „Strażnicy Galaktyki vol.2”.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYCIECZKA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Dnia 16 maja 2017 r. dzieci ze świetlicy szkolnej pojechały na wycieczkę do Raciborowa. W programie wycieczki znalazło się spotkanie z panią Leśnik oraz zabawy integracyjne i ognisko.

 

 

Opiekunami podczas wyjazdu były p. Jolanta Bujalska-Kowalczyk i p.Sylwia Golus.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przemarsz "Z książką na walizkach"


13 maja 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w finale akcji „Z książką na walizkach” – V łódzkie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami.  Współorganizatorem imprezy była MiPBP w Kutnie. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ze stadionu przy ul. Kościuszki, a finał odbył się na Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy IIIb Joanna Bregier i Antek Różycki oraz uczniowie klas IIa Kacper Włodarczyk i IIb Wiktoria Marczak.
 

 

 

 


Dzieci przedstawiły scenkę z książki Tomasza Trojanowskiego pt. „Włochacz i obca cywilizacja”. Po przedstawieniu uczestnicy imprezy mieli możliwość zadawania pytań autorom książek. Powodzeniem cieszyło się stoisko z książkami, przy którym autorzy składali autografy, a także foto-budka, gdzie można było wykonać zakładkę do książki ze swoim zdjęciem. Było fantastycznie, wesoło i artystycznie. Organizacją przemarszu i przedstawienia zajęły się panie: Małgorzata Pajor, Katarzyna Tomczak, Katarzyna Jagodzińska i Julita Nowogórska.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej, Pragi, Skalnego Miasta oraz Wrocławia


W dniach 9-12 maja 2017r. uczniowie kl. IV-VI naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Alicją Chmielecką, p. Iwoną Szewczyk, p. Stanisławem Wojdeckim oraz p. Robertem Żurawikiem, wzięli udział w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej, Pragi, Skalnego Miasta oraz Wrocławia. Pierwszym etapem podróży było Kłodzko. Twierdza Kłodzka to najcenniejsze dzieło nowożytnej architektury obronnej w Polsce. Zobaczyliśmy tu ogromne bastiony i komnaty oraz wraz z przewodnikiem przeszliśmy podziemnym chodnikiem minerskim. Następnie byliśmy w pijalni wód mineralnych w parku zdrojowym w Polanicy-Zdrój, gdzie mogliśmy posmakować wód leczniczych. Następny dzień spędziliśmy w stolicy Czech- Pradze. Zwiedzaliśmy m.in. Hradczany-pałac cesarski, ogrody i dziedzińce zamkowe, Katedrę św. Wita, Most Karola, Ratusz, Plac Wacława, jechaliśmy metrem. Urzekła nas wszystkich przepiękna panorama miasta. Trzeciego dnia byliśmy w Skalnym Mieście-Adrspach.Miejsce to nas zauroczyło przepięknymi, unikalnymi formami skalnymi zbudowanymiz piaskowca .

 

 

 

Na własne oczy zobaczyliśmy skalny wodospad , przepiękne szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone różnobarwną roślinnością oraz górne jeziorko, gdzie ciekawą atrakcją był przepływ tratwą. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do sklepu, aby kupić czeskie słodycze. Wieczorem odbyła się dyskoteka. W czasie zabawy piekliśmy kiełbaski i spacerowaliśmy. Ostatniego dnia byliśmy we Wrocławiu. Byliśmy w zoo i w Afrykarium – to unikatowy na skalę światową kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze srodowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Następnie zwiedziliśmy  Stare Miasto. Przekonaliśmy się, że Wrocław to naprawdę piękne miasto z wieloma zabytkami. W czasie wycieczki młodzież kupowała liczne pamiątki. Pogoda nam dopisywała. Żal było wracać do domu. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zadowoleni, ponieważ dostarczyła ona niezapomnianych wrażeń.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spotkanie z pisarzem Tomaszem Trojanowskim


10 maja 2017r. uczniowie klas IIa, IIb, IIc i IIIb uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską z pisarzem p. Tomaszem Trojanowskim. Autor opowiadań dla dzieci i młodzieży zachęcał wszystkich uczestników do czytania.

 

 


Przedstawił kilka swoich ulubionych książek i opowiadał o tych, które sam napisał. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i rozmowy z autorem oraz zakup książki, z autografem pisarza. To było bardzo ciekawe i pełne humoru wydarzenie. Dziękujemy.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


BAJKA MUZYCZNA w KDK-u


 W dniu 09.05.2017r. Dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie, oraz dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie były w Kutnowskim Domu Kultury na spektaklu.
    Bajkę muzyczną pt. „Król Bul” przedstawił Teatr Puszek. Dzieci grające w przedstawieniu zabrały swoich rówieśników w bajkowy i rozśpiewany świat. Młodzi aktorzy grający swoje role byli kolorowo przebrani w efektowne kreacje.

 

    Bajka muzyczna opowiada historię władcy, cierpiącego z powodu bólu zęba. A gdy król cierpi, staje się nieobliczalny: wszczyna wojnę z królem-teściem, wsadza do więzienia królewskiego kucharza i buntuje się przeciwko żądaniom ochmistrzyni, aby wszyscy nosili kapcie. W tej sytuacji sprawę ratuje genialny pomysł królewskiego kota...
    "Król Bul" to piękne widowisko muzyczne, które na długo zapadnie w pamięć młodych i starszych widzów.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiosenna noc w szkole

        Uczniowie klas IIIa i IIIb wraz z wychowawcami Laurą Podgórską i Katarzyną Tomczak spędzili noc z 5 na 6 maja w szkole. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Odkrywamy wiosenne tajemnice”. Impreza rozpoczęła się od zabaw na szkolnym boisku. Następnie odbyły się zajęcia czytelnicze, plastyczne i konkurencje sportowe.

 

 

Wspólnie przygotowaliśmy posiłki: kolację i śniadanie. Dzieci wykazały się samodzielnością i pomysłowością podczas wykonywania kanapek. Po wieczornej toalecie odbył się seans filmowy i rozgrywki w grach planszowych. Po przygotowaniu miejsc do spania, zaczęły się wieczorne pogawędki. Potem, pełne wrażeń dzieci zasnęły. Uczniowie stwierdzili, że takie spotkanie integracyjne to wspaniała sprawa i chętnie je powtórzą.
 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


 "Szkolne mury tętnią życiem nawet nocą"


    Piętnaścioro uczniów z klasy IIIc wraz z wychowawcą Julitą Nowogórską w niekonwencjonalny sposób świętowało tegoroczny Światowy Dzień Ziemi. Program spotkania nosił nazwę „Z ekologią w poszukiwaniu dobrej zabawy” i przeznaczony był do realizacji na piątkowe popołudnie oraz sobotni poranek. Zawierał między innymi ekologiczne zabawy, quizy, konkurencje sportowe, swobodne zabawy, elementy ArteTerapii w postaci puszczania baniek mydlanych. Dzieci zapoznały się z treścią książki Małgorzaty Strzałkowskiej „Zielony i Nikt” nawiązującej do zagadnień ekologicznych. Nie zabrakło również wieczornego seansu filmowego. Trzecioklasiści wykazali się samodzielnością podczas przygotowania posiłków oraz miejsca do spania. Czas spędzony razem dostarczył wszystkim wielu pozytywnych emocji. Pozwolił nam poznać się na innym gruncie niż szkolne ławy i  zacieśnić relacje koleżeńskie.

 

 

Podziękowania należą się p. Liliannie Woźniak, którą współuczestniczyła w zabawie i czuwała nad bezpieczeństwem uczestników. Dziękujemy również rodzicom, którzy wykazali się odwagą, zaufaniem i pozwolili dzieciom na spędzenie nocy w szkole. Dla większości  uczestników była to pierwsza samodzielna noc poza domem. Daliśmy radę!

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


 "Język polski da się lubić"    W dniu 27 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie odbyło się podsumowanie konkursów dla uczniów klas IV, V
i VI  przeprowadzonych w ramach projektu „Rozumiem, lubię, szanuję – język polski”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych "Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga".
    Celem konkursów było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dbałość
o kulturę języka ojczystego, zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności
i rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni, a także zintegrowanie uczniów kutnowskich szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 W konkursach brali udział uczniowie klas IV, V i VI. Czwartoklasiści przygotowywali plakaty, zachęcające do przeczytania ulubionej książki, zaś piątoklasiści redagowali listy, zachęcające do odwiedzenia naszego miasta. Uczniowie klas szóstych czterech kutnowskich szkół podstawowych zmierzyli się natomiast z zagadnieniami językowymi w turnieju „Oswoić język”. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, którzy rywalizowali między sobą w trzyosobowych drużynach wyłonionych za pomocą losowania.      
    Turniej podzielony został na  5 etapów:
1.Fleksja i składnia.
2.Słowotwórstwo.
3.Runda pytań.
4.Frazeologia.
5.Ortografia i interpunkcja.
 Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, w skład którego wchodzili nauczyciele ze szkół, biorących udział w turnieju. Walka była wyrównana, gdyż wszyscy zawodnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat języka ojczystego.
    Zwyciężyła drużyna w składzie:
- Nina Nowacka - Szkoła Podstawowa nr  9
-  Alicja Sadowska - Szkoła Podstawowa nr  9
-  Julia Antczak - Szkoła Podstawowa nr  1

    Na zakończenie Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie, Pani Mirosława Walburg wraz z organizatorami wręczyła uczestnikom konkursów dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Kutno.

Wyniki pozostałych konkursów:
                       Klasy IV - "Przeczytajcie tę książkę":

I miejsce: Adam Turowski  ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie
II miejsce: Witold Borowski ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie
III miejsce: Katarzyna Wiklak  ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie


                   Klasy V -  "List z Miasta Róż":

I miejsce: Wiktoria Rosiak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie
II miejsce: Weronika Stępniak ze Szkoły Podstawowej nr  6 w Kutnie
III miejsce: Noelia Grzyb  ze Szkoły Podstawowej nr  6 w Kutnie

Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom i zapraszają uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu.


                                       Redakcja gazetki szkolnej "Koperniczek"   

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie    W dniu 26.04.2017r dzieci z oddziałów przedszkolnych z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie i dzieci z klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie wraz z opiekunami wzięli udział w koncercie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego, która w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia.

 

 

Podczas wydarzenia na scenie widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury swoje talenty zaprezentowały dzieci i młodzież uczęszczające do placówki oraz ich opiekunowie.
    Koncert rozpoczął się występami najmłodszych uczniów, którzy zaprezentowali nie tylko śpiew i grę na instrumentach, ale również taniec, który jest elementem rytmiki przyswajanej od początku edukacji.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYCIECZKA DO POZNANIA I KÓRNIKAW piątek 21 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Poznania i Kórnika. W Kórniku zwiedzili z przewodnikiem słynny zamek oraz największe i najstarsze w Polsce arboretum.
 

 


Następnie udali się do Poznania, gdzie odwiedzili katedrę na Ostrowie Tumskim – najstarszej części miasta leżącej na wyspie. Zeszli do krypty Katedry, gdzie pochowano pierwszych władców Polski – Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W palmiarni mieli okazję podziwiać wiele okazów egzotycznych roślin i zwierząt. Zwiedzili też zabytkową Farę i Stary Rynek ze słynnymi poznańskimi koziołkami.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE "UCZNIOWIE - RODZICE - NAUCZYCIELE"11.04.2017 r. w naszej szkole odbyły się XII Międzyszkolne Zawody Strzeleckie "Uczniowie-Rodzice-Nauczyciele", w których brały udział trzyosobowe drużyny uczniów, rodziców i nauczycieli z kutnowskich szkół podstawowych.

 

 

Strzelano z broni pneumatycznej w pozycjach stojącej i klęczącej. Współorganizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju, który zapewnia sprzęt i obsługę sędziowską.
Zwyciężyła drużyna naszej szkoły, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6

Klasyfikacja uczniów:
I - miejsce – Patryk Chmielecki - Szkoła Podstawowa nr 4;
II - miejsce - Michał Terlecki - Szkoła Podstawowa nr 4;
III- miejsce – Szymon Słowikowski - Szkoła Podstawowa nr 4.


Klasyfikacja rodziców:
I - miejsce - Mirosława Terlecka - Szkoła Podstawowa nr 4;
II - miejsce - Jerzy Terlecki - Szkoła Podstawowa nr 4;
III - miejsce – Andrzej Jaros  - Szkoła Podstawowa nr 6.
Klasyfikacja nauczycieli:
I - miejsce - Lilianna Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 4;
II - miejsce – Wiesław Zwarycz - Szkoła Podstawowa nr 6;
III - miejsce – Robert Żurawik - Szkoła Podstawowa nr 4.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ptasie radio


W ramach projektu „Poczytaj mi kolego” uczniowie kl. IIIB i kl. IIIC zaprezentowali w Punkcie przedszkolnym nr 1 w Kutnie przedstawienie pt. „Prasie radio” Juliana Tuwima.

 

 

 

Po inscenizacji dzieci rozpoznawały ptaki przedstawione na ilustracjach. Maluchy wykazały się dużą wiedzą i zainteresowaniem.
Wszystkie dzieci razem miło i wesoło powitały wiosnę.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS


W Punkcie Przedszkolnym realizowany był programu "Czyste powietrze wokół nas". Wzbudził on duże zainteresowanie wśród dzieci i rodziców . Dla rodziców przygotowano gazetkę o szkodliwości dymu tytoniowego. Podczas zebrania nauczyciele zaprezentowali pogadankę o zdrowym stylu życia  w rodzinie – bez dymu tytoniowego. Rozdano ulotki informacyjne o szkodliwości palenia.
Dzieci podczas spacerów obserwowały najbliższe środowisko. Dostrzegły różne rodzaje dymów. Uzmysłowiły sobie ich szkodliwość dla zdrowia. Doceniły walory zdrowotne czystego powietrza w parku, na placu zabaw.

 

 Z dużym zaangażowaniem konstruowały z klocków budynki zaobserwowane podczas spacerów, a także wykonały prace plastyczne na temat: "Różne rodzaje dymów", „Zdrowe  powietrze”, "Przygody Dinusia", "Nie pal przy mnie proszę"
Z zadowoleniem uczestniczyły w zabawach ruchowych, uczyły się piosenki  o Dinusiu. Przeprowadzono zajęcia kulinarne „Nowalijki – zamiast papierosa”..
Zaproszona pielęgniarka przeprowadziła pogadankę o szkodliwości tytoniu dla zdrowia domowników.
Dzięki różnym formom i metodom zajęcia były ciekawe. 
Przedszkolaki przenosiły zdobytą wiedzę na grunt najbliższego środowiska rodzinnego. Zachęcały domowników do zerwania z nałogiem podając poznane z zajęć przykłady szkodliwości dymu tytoniowego.
Program "Czyste powietrze wokół nas" miał  duże walory dydaktyczne  i wychowawcze. W pełni zaspokoił zainteresowania dzieci tą tematyką.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

PLANETARIUM


W dniach 03.04.2017 roku grupa II i 05.04.2017 roku
grupa I z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie odwiedziły przenośne planetarium Ursa Major, które zawitało do Muzeum Regionalnego w Kutnie.

 

 

 

Przedszkolaki mogły lepiej zrozumieć zjawiska astronomiczne i geograficzne zachodzące na niebie. W kopule, pokrytej materiałem zapewniającym we wnętrzu niezbędną ciemność, dzieci dowiedziały się, między innymi czym są gwiazdy, planety, konstelacje, mgławice i układ słoneczny oraz jak odnaleźć na niebie Gwiazdę Polarną i ile czasu potrzebuje Ziemia, aby okrążyć Słońce.    
Maluchy z pewnością na długo zapamiętają tę wyprawę     w odległe miejsca naszej Galaktyki.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

MELODIE ŻYDOWSKIE


W dniu 29 marca 2017 roku  dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 i dzieci ze Szkoły podstawowej nr 4 w Kutnie wzięły udział       w wyjątkowym koncercie muzycznym pt. „Melodie Żydowskie”, który odbył się na sali gimnastycznej, który prowadził pan Maciej Goździela wraz z towarzyszącymi mu  muzykami.

 

 

Koncert miał na celu przybliżenie tradycji i muzyki żydowskiej. Wspominano również o Szalomie Aszy urodzonym w Kutnie  prozaiku, dramaturgu i eseiście piszącym w języku jidysz.
Pan Maciej Goździela przy akompaniamencie Krzysztofa Śliwińskiego na klarnecie i Michała Mrozińskiego na akordeonie wykonali między innymi utwory ze znanego musicalu „Skrzypek na dachu”: „To świt, to zmrok” oraz Aria Teviego „Gdybym był bogaty”.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

"BAŚNIE PANA PERRAULT"


W dniu 22.03.2017r. dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie i klasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie były na przepięknym przedstawieniu teatralnym w Kutnowskim Domu Kultury  „Baśnie Pana Perrault”. Spektakl przygotował teatr „ARTENES” z Wrocławia. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały fragmenty następujących bajek: „Czerwony Kapturek, „Tomcio paluch”, „Ośla skórka”.
Mistrzem ceremonii, jako się zowie, jest sam Pan Perrault, który wprowadził dziecięcą widownię w swój zaczarowany świat, pomagając jej dostrzec tkwiący w każdej historii morał.


 Czy starszych należy słuchać? Jak zachowywać się wobec obcych? Co jest ważniejsze: postura czy rozum? A może najważniejsze w życiu są nadzieja i miłość?
Monsieur Charles wszystko dokładnie wyjaśnia, a czyni to wraz ze swoimi ulubionymi postaciami. Choć trzeba przyznać, że niektóre z nich bywają wyjątkowo niesforne. Robią psikusy nawet swojemu autorowi...
Dzieci jeszcze długo po przedstawieniu zachwycały się scenografią, efektami świetlnymi i laserowymi, oraz grą aktorów.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

WIOSNADzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie podczas spacerów i wycieczek poszukiwały pierwszych oznak wiosny. Dzieci uczyły się obserwowania przyrody, życia w rytmie natury.

 

 

W pierwszych promieniach wiosennego słońca zaobserwowały żółte, zwisające z gałązek wysokiego, rozłożystego krzewu leszczyny bazie i forsycji kwiaty.
Przedszkolaki widziały również, pąki liści na drzewach  i krzewach, piękne przebiśniegi, krokusy, pierwiosnki, fiołki, żonkile   i wychodzące z ziemi hiacynty i tulipany.
Spacer umilały trele i śpiewy ptaków, w powietrzu unosił się świeży zapach wiosny.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRZEDSZKOLAKI NA WYSTAWIE PTAKÓW


W dniu 16.03.2017 r. grupa pierwsza, a w dniu 21.03.2017r. grupa druga z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie udały się do Muzeum Regionalnego w Kutnie w celu obejrzenia wystawy czasowej „Ptaki wokół nas”.
Na wystawie w Muzeum Regionalnym w Kutnie „Ptaki wokół nas”zaprezentowane jest bowiem ponad 120 dermoplastów ptaków, w tym wiele gatunków, których nie możemy spotkać w naturze na co dzień, np kraska i batalion znajdujące się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, a także nur czarnoszyi oznaczony jako gatunek wymarły w naszym kraju.


 


Mogliśmy również przyjrzeć się z bliska ptakom, które są nam znane i możemy je zobaczyć w naszym ogrodzie, parku czy w pobliskim lesie.
Prezentowane są ptaki charakterystyczne dla środowiska wodnego, leśnego, skalnego, zurbanizowanego oraz otwartych przestrzeni.
Przewodnik Pan Wasilij Dworecki  prowadził zajęcia i  opowiadał  w bardzo interesujący i atrakcyjny sposób czym bardzo zaciekawił przedszkolaków. Na koniec rozdał dzieciom rysunki różnych ptaków znajdujących się na wystawie w celu pomalowania ich kredkami w odpowiednich, prawdziwych kolorach.
Dzieci jeszcze długo w drodze powrotnej i podczas zajęć w przedszkolu fascynowały się i dyskutowały na temat zapoznanych okazów.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROZBAWIONY 8 MARCA W ŁODZI

Uczniowie klasy 3c wraz z wychowawcą Julitą Nowogórską w dniu 8 marca postawili na kulturę i rozrywkę.


 

Dzień zaczęli od seansu  pt. „Ozzy” w Cinema City. Film dostarczył odbiorcom  wielu wzruszeń , ale przede wszystkim mnóstwo humoru. Jak na wizytę w kinie przystało, nie obyło się bez gigantycznych porcji popcornu.  Następnie grupa przemieściła się na ul. Wydawniczą do Parku Trampolin SALTOS.  Uczestnicy pod opieką instruktorów przez 60 minut oddawali się szaleństwu  na trampolinach.  Ostatnią atrakcją były kaloryczne  smakołyki z Mc Donalds. Wszyscy cali, zdrowi  i zadowoleni wrócili do Kutna.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Eliminacje miejskie XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"


W piątek 3 marca w Urzędzie Miasta Kutno odbyły się eliminacje miejskie XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy Va: Hubert Kuśmider, Szymon Jabłonowski i Mateusz Gładysiak.

 

 

 

Uczestnicy rozwiązywali test złożony z 40 pytań, a następnie przystępowali do części ustnej odpowiadając na pytania komisji. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i podziękowania.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym


Święto Babci i Dziadka jest niezwykłym dniem, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla Babć i Dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
Dnia 9 i 10 lutego 2017 roku obchodziliśmy w Punkcie Przedszkolnym wspaniałe uroczystości. Dzieci pod kierunkiem swoich pań zaprezentowały piękne programy artystyczne. Były to wzruszające wiersze, piosenki i tańce. Dzieci złożyły Babciom i Dziadkom najserdeczniejsze życzenia, wręczając im własnoręcznie wykonane kwiatowe koszyczki i serduszka, następnie zaprosiły gości na słodki poczęstunek.

 

 


Atmosfera uroczystości była podniosła i rodzinna. To wyjątkowe spotkanie było pełne radości i szczęścia. Babcie i dziadkowie byli dumni ze swoich wnuków, a wnuczęta, że mogły gościć swoich najbliższych. Po każdym występie dzieci były nagradzane gromkimi brawami przez swoich dziadków.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Babć i Dziadków.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

BAL KARNAWAŁOWY


W środę 1 lutego dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 i klas I-III uczestniczyły w balu karnawałowym. Wszystkie w pięknych strojach i z uśmiechem na ustach bawiły się przy muzyce.

 

 

Zabawą kierował energiczny i pomysłowy wodzirej. Dzieci i wychowawcy z zapałem wykonywali polecenia  i pięknie tańczyli.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Zaplanszuj się w Kutnie"


W pierwszym tygodniu ferii uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, w trakcie których  tworzyli grę planszową o Kutnie, wzorowaną na Monopoly. 30 uczniów z klas III, IV, V i VI zostało podzielonych na  grupy. Odwiedzili Muzeum Regionalne w Kutnie, w którym zdobyli wiedzę o  kutnowskich zabytkach. Przez cztery dni tworzyli zasady gry, akty własności i wykonywali planszę do gry. W piątek natomiast przystąpili do rozgrywek, które dostarczyły graczom wielu emocji.

 

Zajęcia dały możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego, były alternatywą
dla gier komputerowych. Umożliwiły uczniom poznanie ich miasta rodzinnego,
a co za tym idzie, nawiązania więzi ze swoją „małą ojczyzną”. Samodzielne tworzenie gry planszowej wzorowanej na Monopoly kreowało atmosferę zabawy i pracy dla całej grupy. Zajęcia sprawiły, że uczniowie stali się aktywni i zaangażowani poprzez zabawę.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Świąteczne odwiedziny


Uczniowie klasy IIIb i IIIc przed świętami odwiedzili dzieci z punktu przedszkolnego. Trzecioklasiści przedstawili świąteczny program artystyczny oraz opowiedzieli o zwyczajach bożonarodzeniowych.

 

 

Na zakończenie spotkania odbyło się wspólne śpiewanie kolęd oraz wręczenie drobnych upominków przygotowanych przez uczniów klas trzecich.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE


22 grudnia 2016 roku cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie miała przyjemność uczestniczyć w  uroczystości bożonarodzeniowej przygotowanej przez uczniów klas trzecich wraz z wychowawcami: panią Laurą Podgórską, panią Julitą Nowogórską,panią Katarzyną Tomczak oraz panią Lilianną Woźniak.

 

 

Nastrojowy program artystyczny wprowadził nas w niepowtarzalną atmosferę zbliżających się świąt,  na zakończenie którego Pani Dyrektor Alicja Chmielecka złożyła zebranym życzenia spokojnych i radosnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ATRAKCJE ŚWIĄTECZNE W MIEŚCIE


Dzieci z obu grup przedszkolnych były na spacerze w centrum miasta by podziwiać dekoracje świąteczne oraz Szopkę  Bożonarodzeniową.
Dzieci z drugiej grupy skorzystały również z darmowych atrakcji wesołego miasteczka. Były zachwycone mimo rześkiego powietrza.

 

 


Przedszkolaki oglądały kramy bożonarodzeniowe.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------Jasełka przedszkolaków w grupie pierwszej i drugiej


Dnia 19 grudnia 2016r. Dzieci z grupy pierwszej wystąpiły przed rodzicami  z przedstawieniem Jasełkowym. Przedstawienie miało charakter tradycyjny. Wszystkie przedszkolaki były pięknie przebrane i z wielkim przejęciem wcieliły się w role swoich postaci. Pięknie recytowały swoje teksty, śpiewały kolędy i pastorałki. Wręczyły rodzicom upominki zrobione własnoręcznie. Następnie dzieci wraz z rodzicami zasiedli do stołów na wspólny słodki poczęstunek.
Wszystkim udzielił się świąteczny nastrój.
W dniu 21 grudnia 2016r. Przedszkolaki, również wystąpiły dla Pani Dyrektor Alicji Chmieleckiej i dla Pani Wice Dyrektor Mirosławy Walburg oraz dla Pierwszaków i wychowawczyni Pani Elżbiety Olesińskiej.

 W dniu 20 grudnia 2016r. dzieci z grupy drugiej wystąpiły z programem słowno – muzycznym o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniano tradycje świąteczne. Wspólnie kolędowano z rodzicami i dziadkami. Goście zostali obdarowani drobnymi plastycznymi ozdobami na choinkę, natomiast dzieci otrzymały czekolady.
Miłym akcentem był wspólny słodki poczęstunek. Należy podkreślić, że takie spotkania budują więzi rodzinne.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przedszkolaki świątecznie w Bibliotece


W dniach 12 i 16 grudnia 2016 roku dzieci z grup przedszkolnych uczestniczyły w zajęciach czytelniczych o tematyce Bożonarodzeniowej.

 Dzieci zapoznały się z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia na podstawie literatury dziecięcej. Wykonały również choinki używając różnych technik plastycznych.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Powiatowe Zawody Strzeleckie - "Świąteczne Strzelanie"


W dniu 09.12.2016 r. w Gimnazjum nr 2 w Kutnie odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej - "Świąteczne Strzelanie", organizowane przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kutnie.

 

 

 

Drużyna naszej szkoły odniosła kolejny sukces, zdobyła 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej. Dodatkowo: 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobył Szymon Słowikowski, 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobył Patryk Chmielecki.

Skład drużyny:
Szymon Słowikowski  
Patryk Chmielecki
Aleks Trzaskalski

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ODWIEDZINY MIKOŁAJA


W dniu 6 grudnia 2016 roku w Punkcie Przedszkolnym odbyły się Mikołajki. Grupę I i grupę II zaszczycił swoją obecnością Mikołaj, który przyniósł dzieciom prezenty … i rózgi. Maluchy były zdziwione, a jednocześnie bardzo szczęśliwe, że Mikołaj mimo ogromu pracy przed świętami przybył do Nich z niespodziankami.

 

 

Dzieci zaśpiewały Mu świąteczne piosenki i obiecały, że cały rok będą bardzo grzeczne. Było to miłe zakończenie dnia w przedszkolu.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

CZERWONE KAPTURKI


W dniu 6 grudnia 2016 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego   nr 1 w Kutnie i ze wszystkich klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie uczestniczyły w przedstawieniu "Czerwone Kapturki" w wykonaniu Teatru „Puszek”w reżyserii Jadwigi Rzetelskiej.

 

 Dzieci z zainteresowaniem oglądały zdolności aktorskie starszych kolegów z kutnowskich szkół. Przedstawienie dostarczyło wielu radosnych wrażeń.
Był to miły prezent z okazji Mikołajek.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w Szachach Drużynowych

 

W czwartek 1 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w Szachach Drużynowych, w których wzięła udział drużyna z naszej szkoły w składzie: Dawid Filipczak, Paweł Filipczak, Michał Terlecki z klasy VI b i Julia Baranowska z klasy V b.

 

 

 

Uczniowie zakończyli rywalizację na 4. miejscu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANDRZEJKI W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NR 1

 

29 listopada 2016 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego Nr 1 w Kutnie bawiły się w tradycyjne zabawy andrzejkowe. Poznały historię tradycji andrzejkowych.
Dzieci ustawiały kolejno buty od ściany do progu drzwi — ta lub ten, której/ którego but jako pierwszy dotarł do progu jako pierwsza/pierwszy miała wyjść za mąż, ożenić się. Poza tym była też wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona chłopców na drugiej, po czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię, które zostanie przekłute oznacza imię przyszłej wybranki / wybranka.

 

 

Andrzejkowym zabawom towarzyszyło przysłowie: „Święty Andrzej  wróży szczęście i szybkie zamęście”.
I chociaż dzisiaj nikt już nie wierzy w andrzejkowe wróżby przepowiadające przyszłość, to wróżącym w zabawie towarzyszyła żartobliwa nadzieja, że szczęśliwa przepowiednia się jednak spełni. Przy tych zabawach było dużo radości i śmiechu.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

Dnia 25 listopada 2016 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uroczystego pasowania na ucznia dokonali: pani dyrektor Alicja Chmielecka oraz wiceprezydent miasta Kutno pan Zbigniew Wdowiak.

 

 

Na uroczystości nie zabrakło również rodzin uczniów.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

Obchody Dnia Pluszowego Misia zaczęły się już tydzień wcześniej, gdy przedszkolaki były na zajęciach w Bibliotece Miejskiej. Tam poznały przygody Misia Uszatka i Pluszowych zabawek. Wykonały prace plastyczne dotyczące tego tematu.

 

 

W piątek 25 listopada 2016 roku wszystkie maluchy przyszły ze swoimi ulubionymi przytulankami. Dzień w całości poświęcony był pluszakom. Dzieci poznały historię święta, bawiły się przy piosenkach o misiach i wykonywały prace techniczne na ten temat. Opowiadały o różnych misiach z bajek telewizyjnych.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wycieczka do fabryki bombek SZKŁO-DECOR


24 listopada 2016 r. uczniowie klas IIIa i IIIb uczestniczyli w wycieczce do fabryki bombek SZKŁO-DECOR w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieci zwiedzały produkcyjną część zakładu. Obejrzały wszystkie etapy powstawania bombek: formowanie z rozgrzanego szkła w dmuchalni, srebrzenie, malowanie, dekorowanie, przygotowanie do zapakowania.

 

Po takim przygotowaniu spróbowaliśmy swoich sił i wykonaliśmy własne ozdoby. Przy fachowym wsparciu doświadczonej malarki, udekorowaliśmy bombki według własnego pomysłu.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

100 LAT MAGII DISNEYA


Klasa IIIc  wraz z wychowawcą Julitą Nowogórską wybrała się na spektakularne show do Atlas Areny w Łodzi.Uczniowie śledzili przygody bohaterów produkcji Disneya.

 

 

 


Czternaście ponadczasowych bajek,trzydzieści piosenek oraz ponad pięćdziesięcioro niezapomnianych bohaterów, w tym Anna, Elsa i Olaf z disneyowskiej Krainy Lodu! Wyjątkowe przedstawienie poprowadziła Myszka Miki, która jako Mistrz Ceremonii otworzyła paradę ponad 50 ulubionych postaci. Emocje sięgały zenitu. Łzy wzruszenia, ściśnięte gardła, zaparty dech, gęsia skórka towarzyszyły nie tylko najmłodszym uczestnikom widowiska. Obrazy z "Disney on Ice " na długo zapadły nam w pamięć. Dodatkową atrakcją w tym dniu była podróż pociągiem.
Wyjazd ten możemy nazwać rodzinnym, gdyż towarzyszyła nam spora grupka rodziców, którym dziękujemy za świetne towarzystwo.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI


W dniu 21.11.2016 r. obchodziliśmy w Punkcie Przedszkolnym nr 1 w Kutnie Dzień Życzliwości. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto być miłym człowiekiem dla innych.

 

 

Ponadto przedszkolaki odpowiadały na pytania i mówiły czym jest życzliwość i kim jest człowiek życzliwy i jakie posiada cechy.W tym dniu dzieci starały się przestrzegać wszelkich zasad zachowania i obiecały, że będą je stosować również w czasie dalszych dni.
Była też chwila przyjemności dla milusińskich, wszyscy zostali obdarowani słodyczami.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Turniejada sportowo - wiedzowa klas II i III


17 listopada 2016 r. odbyła się turniejada sportowo - wiedzowa klas II i III. Uczestnicy zmagali się w konkurencjach sprawnościowych i wykazywali się umiejętnościami matematycznymi i ortograficznymi.

 

Zabawa była doskonała. Głośny doping rodziców mobilizował dzieci do sportowej rywalizacji. Turniejadę przygotowała pani Lilianna Woźniak oraz wychowacy klas II i III.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONCERT MUZYCZNY

 

W listopadzie dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 oraz uczniowie klas I-III naszej szkoły uczestniczyli w koncercie muzycznym. Muzycy zapoznali dzieci z trąbką. Przedstawili instrument w humorystyczny sposób.

 

 


Uczniowie słuchali utworów muzycznych i aktywnie brali udział w konkursach. Było przy tym wiele śmiechu i zabawy. Spędzone chwile z muzyką na wesoło były bardzo przyjemne.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZYGODY MISIA I JEGO PRZYJACIÓŁ


9 listopada 2016 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III obejrzeli  w Kutnowskim Domu Kultury spektakl profilaktyczny pt. "Przygody misia i jego przyjaciół". Poruszona tematyka przyjaźni, wzajemnej pomocy i życzliwości bardzo zainteresowała dzieci.

 


Z radością śpiewały poznane piosenki oraz uczestniczyły w proponowanych konkursach.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

"NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI" w SP nr 4 Kutno


W Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie młodzież uczciła 98-rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W czwartek społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu, w czasie którego  obejrzała prezentację multimedialną  pt. "KUTNO – moja  mała  Ojczyzna .  Droga do niepodległości". Prezentacja przybliżyła uczniom okoliczności utraty niepodległości oraz próby, jakie podejmowali Polacy, aby ją odzyskać.  Młodzież mogła się również dowiedzieć, w jakich wydarzeniach brali udział mieszkańcy Kutna walcząc o wolność naszej Ojczyzny w okresie  123 lat niewoli.

 

Tradycyjnie jak co roku odbył się  także Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych. Uczniowie I i II etapu zaprezentowali pieśni  i piosenki o wymowie patriotycznej, żołnierskiej i legionowej. Przegląd pieśni zakończył szkolny chór, który wystąpił z własnym repertuarem.  W czasie koncertu  można było usłyszeć utwory m.in.: "Święto Niepodległości",  "Jestem Polakiem", "Pałacyk Michla", "Rozkwitały pąki białych róż", „Wojenko, wojenko", "O mój rozmarynie", "Ojczyzno ma",  "Piechota", "Dziewczyna z granatem", "Przybyli ułani","I Brygada", "Ułani,ułani".  Wykonawcy  zebrali zasłużone brawa. Barwy narodowe, godło oraz kotyliony    podkreślały patriotyczny charakter apelu. Uroczystość  uświadomiła  uczniom, jak ważna jest Polska-nasza Ojczyzna oraz ta "mała Ojczyzna", w której na co dzień mieszkamy i żyjemy. Takie przeżywanie przeszłych wydarzeń  budzi dumę, jednoczy wszystkich Polaków.
Na zakończenie Pani Dyrektor zarekomendowała społeczności szkolnej uroczystości miejskie w dniu 11 XI. Szkołę reprezentował chór oraz asysta pocztu sztandarowego. Młodzież wraz  z innymi uczniami szkół podstawowych złożyła kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------Spotkanie integracyjne: "Sportowo-filmowy wieczór w szkole"

 

W piątek 4 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie odbyło się spotkanie integracyjne uczniów: "Sportowo-filmowy wieczór w szkole".
W spotkaniu uczestniczyło 13 uczniów: 9 z klasy VI b i 4 z klasy V b, a opiekę nad nimi sprawowało 3 nauczycieli: p. M. Szumiński, p. R. Wdzięczny i p. R. Żurawik oraz 1 rodzic: p. K. Walicka.
Spotkanie trwało od godz. 18.00 do 23.00. Celem było wspólne spędzenie wolnego czasu w budynku szkoły w miłej atmosferze, integracja uczniów i pokazanie, że w szkole można się nie tylko uczyć, ale też dobrze bawić.

 

 

Pierwsze dwie godziny wypełniła aktywność fizyczna. Uczniowie podzieleni na 3 drużyny rywalizowali ze sobą w grach sportowych: piłce nożnej i piłce ręcznej. Bezkonkurencyjny okazał się zespół Pszczółka Maja, który wygrał wszystkie mecze. Na drugim miejscu uplasował się zespół My, a 3 miejsce zajęła drużyna Bayernu.
Sportowa rywalizacja dostarczyła uczniom wielu emocji, ale też kosztowała sporo wysiłku, dlatego też po zakończonych rozgrywkach uczniowie udali się do sali 13, gdzie zjedli przygotowaną wcześniej przez rodziców smaczną, zdrową i pożywną kolację. Czekała też na nich miła niespodzianka w postaci ciasteczek i chrupek.
Kolejną atrakcją i zwieńczeniem wieczoru była projekcja filmu: „Hobbit – bitwa 5 armii”. Po obejrzeniu filmu uczniowie uporządkowali salę i powrócili do domów pod opieką rodziców. Z pewnością wieczór na długo zapisze się w ich pamięci, gdyż dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i pokazał, że szkoła nie musi się kojarzyć jedynie z nauką, ale też z przyjemnością, rozrywką i świetną zabawą.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trzecioklasiści w Punkcie Przedszkolnym


Uczniowie klas IIIb i IIIc pod kierunkiem wychowawców – Katarzyny Tomczak i Julity Nowogórskiej wystąpili w Punkcie Przedszkolnym z inscenizacja "Cztery żywioły" wg A. Fraczek.

 

 

 

Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem słuchały i obserwowały poczynania trzecioklasistów. Bardzo im się podobalo, występujących nagrodzili gromkimi brawami.
Starsi koledzy obiecali częściej odwiedzać przedszkolaków.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odwiedzamy grobyW dniu 28.10.2016 roku, dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie wybrały się na pobliski cmentarz, aby uczcić zmarłych.

 

 


Zapaliły znicze na grobach Nieznanych Żołnierzy. Minutą ciszy i krótką modlitwą uczciły pamięć poległych.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


Dni Kultury Brytyjskiej


W dniach 10-21.10.2016 r. w naszej szkole obchodzono Dni Kultury Brytyjskiej.

 

 

Z tej okazji uczniowie brali udział w konkursach plastycznych i wiedzowych na temat symboli brytyjskich. Podsumowaniem obchodów była turniejada sportowo-językowa, w czasie której zawodnicy zmierzyli się w wielu ciekawych konkurencjach, między innymi Pancake Race- wyścig z naleśnikiem. Te dni przyczyniły się do lepszego poznania kultury brytyjskiej przez zabawę.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W październiku młodzi dziennikarze z koła dziennikarskiego  "Koperniczek" wzięli udział w jesiennej sesji fotograficznej.

 

 

Efekty ich pracy są niezwykłe, bo jesień już dawno zabarwiła liście kolorami złota i czerwieni. Popatrzcie sami...

Autorzy zdjęć: Natalia Socik, Ela Matusiak, Julia Baranowska, Weronika Kucharska, Weronika Wojciechowska, Julia Domaradzka, Wiktoria Olejniczak

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


 

Przedszkolaki w Muzeum


W dniu 25.11.2016 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie były w Muzeum Regionalnym. Przedszkolaki uczestniczyły w ciekawej prelekcji na temat: "Zwierzęta domowe i gospodarcze", którą przedstawił pracownik muzeum.

 


Maluchy poszerzyły swoje wiadomości  i dowiedziały się o roli wielu zwierząt w życiu człowieka. Rozmawiały również o opiece nad swoimi pupilami oraz chętnie zadawały pytania i dyskutowały z prowadzącym.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------PUNKT PRZEDSZKOLNY WSPÓŁPRACUJE  Z BIBLIOTEKĄ MIEJSKĄ


Dzieci z Punktu Przedszkolnego uczęszczają raz w miesiącu do Biblioteki Miejskiej na zajęcia z literatury dziecięcej.

 


W październiku z zainteresowaniem słuchały fragmentów książek o tematyce jesiennej i rodzinnej. Chętnie wykonywały prace plastyczne w oparciu o poznaną treść utworów.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------BICIE REKORDU W JEDNOCZESNYM PROWADZENIU RESUSCYTACJI KRAŻENIOWO – ODDECHOWEJ


Uczniowie, nauczyciele i rodzice naszej szkoły  wzięli udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez największą ilość osób. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oficjalnie zgłosiła próbę do Księgi Rekordów Guinnessa i jak co roku „czwórka” podjęła się wyzwania i przystąpiła do próby pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

 


Wybór dnia bicia rekordu nie jest przypadkowy, gdyż 16 października Europejska Rada Resuscytacji ogłosiła „Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca”, dlatego też 17 października w samo południe 12.00 – 12.35 w szkołach i instytucjach w całej Polsce rozpoczęła się półgodzinna akcja resuscytacyjna na fantomach. Wszyscy uczestnicy bicia rekordu z dużą wprawą i zaangażowaniem wykonywali czynności obejmujące przywracanie akcji serca (reanimację krążeniowo-oddechową).
Dzięki takim akcjom dzieci obok praktycznych umiejętności i wiedzy nabywają również świadomość, że każdy z nas może uratować życie drugiemu człowiekowi. A poza tym to świetna zabawa, nauka pierwszej pomocy i wspaniała integracja.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

CIESZYMY SIĘ JESIENIĄ


W październiku dzieci z Punktu Przedszkolnego poznawały jesienną przyrodę oraz dary jesieni podczas spacerów do parku, również na pobliskie działki z owocami i warzywami. Jesiennymi okazami wzbogacano kącik przyrody, a także wykorzystywano je do działalności plastycznej, matematycznej, muzycznej.
Podczas wycieczki do sklepu z warzywami i owocami zakupiono produkty do wykonania sałatki jarzynowej. Dzieci umyły, obierały i kroiły w kostkę jesienne dary. Z radością degustowały samodzielnie wykonaną sałatkę.

 

W "Dniu Ziemniaka" utrwaliły nazwy potraw, do których wykorzystywany jest ziemniak. Bardzo smakowały przedszkolakom pieczone kartofle.
Dzieci chętnie korzystają z darów jesieni jedząc zdrowe posiłki w domu i w przedszkolu. Z radością zjadają soczyste gruszki, jabłka, a także gryzą pyszne marchewki.

Iwona Szewczyk
Anna Skrzeczkowska

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniach 3-7 października 2016 r. w naszej szkole gościliśmy wolontariuszy z fundacji AIESEC.  Obalit z Iranu i Sofiane z Algierii poprowadzili w klasach I-VI  zajęcia w języku angielskim, na których za pomocą piosenek i zabaw uczyli dzieci języka angielskiego. Motywowali uczniów do poznawania  języka obcego, przybliżali kulturę swoich krajów i prowadzili ciekawe zabawy i gry językowe.

 

 

 

Uczniowie kl.I-III i IV-VI obejrzeli także prezentację multimedialną, dzięki której mieli możliwość poznania położenia geograficznego Iranu i Algierii, ich stolic, flag, tradycji ludowych, tańców oraz charakterystycznych dla tych regionów potraw. Podczas dyskoteki wielokulturowej uczniowie bawili się wspólne z wolontariuszami, brali udział w konkursach i zabawach zorganizowanych przez opiekunów -  p.Sylwię Golus i p.Aleksandrę Chojnacką. Goście integrowali się z uczniami naszej szkoły, spędzali z nimi przerwy. Byli traktowani jak celebryci -  udzielili wywiadu do szkolnej gazetki, byli nawet proszeni o wspólne zdjęcia i autografy.  Dzieci uczyły gości słów w języku polskim, z kolei Obalit i Sofiane  udzielali im lekcji języka perskiego i arabskiego.
To spotkanie było wyjątkową okazją do poznania kultury innych krajów, a także świetną lekcją języka angielskiego.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

W dniu 29.09.2016r. obchodzony był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W związku z tym uczniowie klas 2a, 2b, 3b i 3c przyłączyli się do akcji „Głośne czytanie przy fontannie”, zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Kutnie.

 

 

W cieple jesiennego słońca i szumie fontanny dzieci odpoczywały czytając książki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


Wycieczka do Ceramilandii


28 września 2016r. klasy 2a, 2b, 2c i 3b wyruszyły na wyprawę do Ceramilandii. Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem ekspozycji produktów Zakładów Ceramicznych. Następnie dzieci uczestniczyły w pokazie wytwarzania wyrobów ceramicznych oraz samodzielnie dekorowały figurki i doniczki. Po wykonaniu prac udaliśmy się do Parku Rozrywki, gdzie wspaniale spędziliśmy czas.

 

 

Bawiliśmy się na karuzeli, zjeżdżalniach, trampolinach, labiryntach i dmuchanych pałacach. Było super, zobacz naszą fotorelację.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pyry, grule, kartofle... w klasie IIIcW piątkowe popołudnie uczniowie klasy IIIc wraz z wychowawcą (Julitą Nowogórską) i rodzicami spotkali się, by uczcić Dzień Pieczonego Ziemniaka. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Skąd pochodzi ziemniak? Komu Europejczycy i Polacy zawdzięczają obecność ziemniaka? Czy ziemniaki tuczą? Czy warto je jeść? Jakie zastosowanie mają ziemniaki w kuchni i nie tylko?

 

 

Ziemniak w gwarze polskiej? Chętni próbowali swoich sił w obieraniu warzywa oraz konkurencjach sportowych. Gdy zapach grillowanych ziemniaków unosił się w powietrzu, postanowiliśmy nie opierać się mu dłużej i oddaliśmy się uczcie ziemniaczanej i nie tylko ... :). To był udany początek weekendu.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIEW dniu 27września 2016 roku odbyły się Powiatowe Zawody Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej
o Puchar Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Kutnie w Konkurencji Dwubój Ogniowy.
W zawodach uczestniczyło pięć szkół z terenu powiatu kutnowskiego.

 

 

 


Reprezentacja naszej szkoły zdobyła I miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Dodatkowo nasi uczniowie zajęli 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce – Patryk Chmielecki,
II miejsce – Michał Terlecki,
III miejsce – Szymon Słowikowski.


Skład reprezentacji:


Dawid Filipczak
Szymon Słowikowski
Michał Terlecki
Patryk Chmielecki

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAJĘCIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

 

Dzieci z punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kutnie miło i atrakcyjnie spędzają czas pod troskliwą opieką nauczycieli. Wspólnie bawią się w kącikach zainteresowań, poznają najbliższe otoczenie podczas spacerów i wycieczek, np. do parku, na skrzyżowanie, do Kutnowskiego Domu Kultury, aby obejrzeć wystawę róż. Chętnie bawią się na urządzeniach terenowych na pobliskim placu zabaw.

 

 

Dzieci z zainteresowaniem wykonują interesujące ćwiczenia w podręcznikach i kartach pracy.
Pięciolatki i sześciolatki szybko nawiązały koleżeńskie relacje w grupie. Chętnie spotykają się w przedszkolu.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY SWIATOWEJ

 

Delegacja naszej szkoły dnia 1 września 2016 r. wzięła udział w Miejskich Obchodach 77 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Dnia 1 września 2016 r. rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. Jego uroczystego otwarcia dokonała Pani dyrektor Alicja Chmielecka oraz Pani wicedyrektor Mirosława Walburg.

 

 

Obie Panie dyrektor życzyły dzieciom sukcesów w nauce.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spotkanie z policjantem w Punkcie Przedszkolnym nr 1


13 czerwca odbyło się spotkanie z policjantem. Celem spotkania było przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, jazdy na rowerze i przechodzenia przez jezdnię.

 

Dzieci z ogromną ciekawością oglądały wyposażenie radiowozu policyjnego, a wejście do niego sprawiło im ogromną radość. Chłopcom tak się spodobał radiowóz, że niemal wszyscy postanowili zostać w przyszłości policjantami.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!


W piątek 10 czerwca 2016 r. nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej czytanie (http://czytamy.org/ ). Szkolna akcja „Kwadrans z lekturą” przeniosła się na świeże powietrze. Uczniowie i nauczyciele przed szkołą czytali swoje ulubione książki. Towarzyszyły nam hasła promujące czytelnictwo.

 

 

 

 

Wydarzenie to uwiecznił latający nad naszymi głowami dron. Dziękujemy za pomoc w udokumentowaniu akcji Panu Michałowi Tomczakowi.
Można śmiało powiedzieć: „Brawo MY!”.

 

 

Realizacja filmu: Pan Michał Tomczak.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

POWIATOWE  ZAWODY  STRZELECKIE


W dniu 8 czerwca 2016 roku odbyły się Powiatowe Zawody Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Kutno.

 

 

 

 


Drużyna naszej szkoły zdobyła I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zdobył Szymon Słowikowski.

Skład reprezentacji:
Hubert Tomczak
Szymon Słowikowski
Michał Terlecki
Patryk Chmielecki

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Róże - pachnące, delikatne, ale jednocześnie niedostępne, chronione przez kolce.

 

 

 

Te przepiękne, różnobarwne kwiaty zakwitły właśnie w naszym szkolnym ogródku. Nie mogło być inaczej, mieszkamy przecież w "Mieście Róż"!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez panią Katarzynę Jagodzińską.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warsztaty matematyczne

 

6 czerwca 2016r. uczniowie naszej szkoły: Maja Chojnacka, Daria Gibska, Filip Góreczny, Szymon Pietrzak i Hubert Tomczak brali udział w warsztatach matematycznych organizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie pod hasłem: „Matma jest łatwa”. Warsztaty odbywały się w ramach XI Spotkania Samorządów Uczniowskich Kutnowskich Szkół Podstawowych.

 

 

 

Spotkanie zainaugurowała krótka scenka przedstawiająca sylwetki znanego matematyka Pitagorasa, fizyka Alberta Einsteina i informatyka Billa Gatesa oraz prezentująca ich słynne cytaty. Następnie uczniowie mieli okazję zmierzyć się z ciekawymi problemami matematycznymi. Układali różne sekwencje figur według podanych schematów, budowali most z drewnianych klocków itp. Rozwikłanie każdej zagadki wymagało dobrej współpracy grupowej. Uczniowie ćwiczyli przy okazji umiejętność rozumowania matematycznego i wyciągania wniosków z podanych informacji oraz rozwijali wyobraźnię przestrzenną. Nie chodziło o rywalizację zespołową, lecz o dobrą zabawę.
Celem spotkania było propagowanie matematyki jako królowej nauk i ukazanie jej z innej, pozaszkolnej perspektywy. Uczestnicy warsztatów mogli się przekonać, że znajomość matematyki przydaje się w każdej dziedzinie życia człowieka.

 

 

Wycieczka do Płocka  i Happy Parku z Punktu Przedszkolnego nr 1


6 czerwca dzieci uczestniczyły w wycieczce do ogrodu zoologicznego w Płocku. Zobaczyły wiele gatunków zwierząt egzotycznych. Najbardziej zachwyciły je surykatki stojące na baczność na dwóch łapkach.
W Stróżewku w Happy Parku czekało na nas wiele atrakcji.

 

 

Najpierw dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych przy muzyce prowadzonych przez animatorów. Następnie w bajkowej scenerii pokonywały labirynty, zjeżdżały na zjeżdżalniach, skakały na trampolinach i jeździły samochodzikami. Spędziły tam radosne i niezapomniane chwile.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

IV Ogólnopolski Turniej Scrabble03 czerwca 2016 roku dwie drużyny z koła „Słowa, słówka i … SCRABBLE” wzięły udział w XIV Ogólnopolskim Turnieju Scrabble organizowanym przez Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie.

 

 

 

 

Zawodnicy rozegrali 5 rund, mierząc się z innymi uczestnikami z całego kraju. W ogólnej klasyfikacji zajęli VII miejsce (drużyna w składzie Angelika Stasiak i Dawid Stasiak z klasy VI b) i X miejsce (Szymon Pietrzak i Miłosz Pietrzak z klasy VI b) na XX zespołów biorących udział. Angelika i Dawid byli najlepszym zespołem z naszego miasta.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Jestem z Kutna"Uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach realizujących program z zakresu edukacji regionalnej "Jestem z Kutna".  Przedsięwzięcie odbyło się w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych "Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga". Celem projektu było rozbudzenie zainteresowań rodzinnym miastem, jego przeszłością i teraźniejszością. Uczniowie wzbogacili wiedzę dotyczącą rodzinnego miasta. Dzieci poznawały zabytki kultury materialnej, rozwijały indywidualne formy aktywności. Wdrażały się również do właściwej prezentacji swoich poglądów i spostrzeżeń. Podczas realizacji programu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i wyjściach rozszerzających ich wiedzę na temat Kutna i jego mieszkańców. Były to wycieczki:
- wycieczka do Muzeum Regionalnego w Kutnie – oglądanie wystaw stałych, udział w zajęciach, wykonywanie prac plastycznych,
- wyjście do Parku Wiosny Ludów – Szkoła Muzyczna, zwiedzanie Muzeum Bitwy nad Bzurą,
- miejsca pamięci w moim mieście,
- wycieczka ulicami naszego miasta (odczytywanie i utrwalenie nazw ulic, wzbogacanie wiedzy na temat patronów ulic),
- wyjście do KDK (działalność kulturalnej tej instytucji, zwiedzanie pomieszczeń),
- wycieczka do Urzędu Pocztowego zwiedzanie budynku, pogadanka pracownika poczty.

 

 

Na podsumowanie zajęć odbył się spacer oraz quiz sprawdzający wiedzę uczniów
o rodzinnym mieście. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki za systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Cele projektu zostały zrealizowane. Działania, które były podejmowane podczas zajęć skutecznie wzbogaciły wiedzę uczniów na temat Kutna – jego mieszkańców, zabytków, wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzień Dziecka w Punkcie Przedszkolnym nr 1


1 czerwca dzieci spędziły na wesołej zabawie w sali zabaw FIKOLAND. Z radością pokonywały  tor przeszkód z krytą zjeżdżalnią do basenu z piłeczkami.

 

 

Oprócz  zabaw interaktywnych dużą atrakcją okazało się malowanie twarzy z których uśmiech nie znikał tego dnia.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzień Matki w Punkcie Przedszkolnym nr 1


Z okazji tego ważnego święta dzieci 25 maja recytowały wiersze i śpiewały piosenki dla swoich mam. Na  ich twarzach malowało się wzruszenie, zadowolenie i duma.

 

 

 

Wiele radości sprawiły mamom konkursy w których wzięły udział ze swoimi pociechami. Mamy od swoich dzieci otrzymały własnoręcznie zrobione kwiatki i pięknie namalowane portrety.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zawody strzeleckie – "Kros strzelecki"

 

W dniu 18.05.2016r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Michał Terlecki, Dawid Filipczak, Szymon Słowikowski zajęła I miejsce w Otwartych Zawodach Strzeleckich Miejskiej Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej „Kros Strzelecki”, który składał się z dwóch konkurencji: strzelania w pozycji stojącej oraz pokonania toru przeszkód zakończonego strzelaniem do tarcz biathlonowych.

 

 

 

Indywidualnie II miejsce zajął Michał Terlecki, III miejsce Dawid Filipczak.
Opiekę na młodymi strzelcami sprawuje p. Lilianna Woźniak.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

 

Dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie realizowały  w roku szkolnym 2015/2016 Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. Przedszkolaki z grup I i II chętnie brały udział w realizowanych zajęciach.  Na  spacerach szukały różnego rodzajów dymów, określały przyczyny ich wydobywania. Zapoznały się z postacią Danusia i nauczyły się jego piosenki.   Poszerzyły  wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego i sposobów jego unikania. Zajęcia zainspirowały ich wyobraźnię, dzieci wykonywały piękne i różnorodne prace plastyczne.

 

 

 


W ramach realizacji zagadnień z programu, został zorganizowany kącik  gdzie zostały wyeksponowane prace  plastyczne dzieci : plakaty,  rysunki  ,   znaczki  "Nie pal przy mnie”        Wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z panią pielęgniarką .  Dowiedziały się o szkodliwości dymu papierosowego, jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy.
Dzieci z obydwu grup odwiedziły również strażaków , gdzie zapoznały się z ich pracą , zobaczyły sprzęt w jaki są wyposażeni .

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


"Zgaś ryzyko. Czadowa edukacja"

 

6 maja 2016 r. uczniowie klas trzecich uczestniczyli w atrakcyjnych edukacyjnych zajęciach poświęconych bezpieczeństwu pt. "Zgaś ryzyko. Czadowa edukacja". Zajęcia zostały zorganizowane we współpracy z pracownikami Straży Pożarnej, kutnowskich harcerzy.

 

 

 

Uczniowie podczas praktycznych ćwiczeń zdobyli pożyteczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w wielu życiowych sytuacjach.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Cieszymy się wiosną"

 

22 kwietnia 2016 r. dziewczęta i chłopcy z klas trzecich uczestniczyli w zajęciach popołudniowych integrujących dwa zespoły uczniów. Temat spotkania "Cieszymy się wiosną" dotyczył zajęć z edukacji przyrodniczej, polonistycznej, artystycznej i ruchowej. Uczniowie mieli możliwość podczas współpracy poszerzyć wiadomości o ochronie przyrody w czasie spotkania w Bibliotece Miejskiej. Również zespołowo wykonywali plakaty o poszanowaniu przyrody oraz redagowali ekologiczne hasła. Natomiast przed budynkiem szkolnym posadzono w donicach wiosenne bratki.

 

 


Dzieci brały udział w grach i zabawach ruchowych przed szkołą, a także na urządzeniach terenowych w parku. Bardzo smakował wszystkim zdrowy i pełen witamin poczęstunek. Do współpracy aktywnie włączyli się również rodzice. Wszyscy miło spędzili piątkowe wiosenne popołudnie.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miejskie Uroczystości 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Dnia 3 maja 2016 r. w Kutnie odbyły się Miejskie Uroczystości 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Poczet Sztandarowy SP 4 pod opieką p. Michała Szumińskiego uczestniczył we Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele św. Wawrzyńca.

 


W trakcie uroczystości grupa uczniowiów z klas szóstych przygotowywana przez p. Annę Miszewską zatańczyła poloneza wraz z innymi uczniami z kutnowskich szkół podstawowych.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Język polski da się lubić"

 

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie odbyło się podsumowanie konkursów dla uczniów klas IV, V
i VI  przeprowadzonych w ramach projektu „Rozumiem, lubię, szanuję – język polski”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”.
Celem konkursów było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dbałość
o kulturę języka ojczystego, zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności
i rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni, a także zintegrowanie uczniów kutnowskich szkół podstawowych.
W konkursach brali udział uczniowie klas IV, V i VI. Czwartoklasiści przygotowywali komiksy inspirowane przeczytanymi lekturami, uczniowie klas V tworzyli opowiadania, których akcja toczy się w naszym mieście za 100 lat. Szóstoklasiści z czterech kutnowskich szkół podstawowych zmierzyli się natomiast
z zagadnieniami językowymi w turnieju „Oswoić język”. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów, którzy rywalizowali między sobą w czteroosobowych drużynach wyłonionych za pomocą losowania.


Turniej podzielony został na  5 etapów:
1.Fleksja i składnia.
2.Słowotwórstwo.
3.Runda pytań.
4.Frazeologia.
5.Ortografia i interpunkcja..

 

 

 


Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, w skład którego wchodzili nauczyciele ze szkół, biorących udział w turnieju. Walka była wyrównana, gdyż wszyscy zawodnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat języka ojczystego.
Zwyciężyła drużyna w składzie:
- Mateusz Kostecki - Szkoła Podstawowa nr 1
- Daria Gibska - Szkoła Podstawowa nr  4
- Marcelina Czajkowska - Szkoła Podstawowa nr 6  
- Gabriela Kamińska -  Szkoła Podstawowa nr  9


Na zakończenie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika
w Kutnie, Pani Alicja Chmielecka i Pani Anna Michalska, Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kutno, wręczyły uczestnikom konkursów dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Kutno.

Wyniki pozostałych konkursów:

Klasy IV - "Młodzi twórcy komiksów":
I miejsce: Weronika Gruszka -  Szkoła Podstawowa nr 9
II miejsce: Wiktoria Rosiak -  Szkoła Podstawowa nr 4
III miejsce: Weronika Stępniak -  Szkoła Podstawowa nr 6

Klasy V -  „Nasze miasto za 100 lat”:
I miejsce: Natalia Dąbrowska -  Szkoła Podstawowa nr 6
II miejsce: Wiktoria Olejniczak -  Szkoła Podstawowa nr 4
III miejsce: Iga Ladorudzka -  Szkoła Podstawowa nr 1

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Redakcja gazetki szkolnej "Koperniczek"

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE
"UCZNIOWIE - RODZICE - NAUCZYCIELE"


25.04.2016 r.
w naszej szkole odbyły się XI Międzyszkolne Zawody Strzeleckie "Uczniowie-Rodzice-Nauczyciele", w których brały udział trzyosobowe drużyny uczniów, rodziców i nauczycieli z kutnowskich szkół podstawowych. Strzelano z broni pneumatycznej w pozycjach stojącej i klęczącej. Współorganizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju, który zapewnia sprzęt i obsługę sędziowską.

 

 

 

 


Zwyciężyła drużyna naszej szkoły, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, zaś III miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 6.

Klasyfikacja uczniów:

I - miejsce - Wiktoria Rybicka - Szkoła Podstawowa nr 6;
II - miejsce - Michał Terlecki - Szkoła Podstawowa nr 4;
III- miejsce - Hubert Tomczak - Szkoła Podstawowa nr 4.

Klasyfikacja rodziców:


I - miejsce - Paweł Komorowski - Szkoła Podstawowa nr 1;
II - miejsce - Mirosława Terlecka - Szkoła Podstawowa nr 4;
III - miejsce - Jerzy Terlecki - Szkoła Podstawowa nr 4.

Klasyfikacja nauczycieli:

I - miejsce - Lilianna Woźniak - Szkoła Podstawowa nr 4;
II - miejsce - Aleksander Grabowski - Szkoła Podstawowa nr 1;
III - miejsce - Renata Mieszkowska - Szkoła Podstawowa nr 4.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spotkanie z pisarką Agnieszką Frączek25 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy IIb uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez  Bibliotekę Miejską z pisarką Agnieszką Frączek.  Autorka w swoich książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę
o współczesnej polszczyźnie. W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi.

 

 

 


Pisarka czytała fragmenty swoich książek, recytowała wiersze, opowiadała jak powstały i skąd czerpie pomysły na kolejne utwory. Na koniec spotkania dzieci zadawały wiele ciekawych pytań, podziękowały brawami i bukietem kwiatów. Bardzo dziękujemy.
Katarzyna Tomczak

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------