Miesięczne archiwum: maj 2020

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020 / 2021

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I w szkole Podstawowej nr 4  im. M. Kopernika w Kutnie i Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie odbędzie się w dniach 11.05.2020r. – 15.05.2020r.

Dokumenty do pobrania są na stronie internetowej szkoły oraz w holu szkoły. Prosimy o przesyłanie drogą e- mailową dokumentów bądź pozostawienie  ich w zaklejonej kopercie z dopiskiem rekrutacja na rok szkolny 2020/21  w holu szkoły.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie  (plik zip)
Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie (plik zip)

Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie dysponuje 6 wolnymi miejscami.
 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie dysponuje 4 wolnymi
miejscami.