Miesięczne archiwum: sierpień 2020

Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie – komunikat

SZANOWNI RODZICE!
Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2020/21 Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie będzie funkcjonował w reżimie sanitarnym, zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa wynikającymi z zaleceń GIS. Podyktowane to jest bezpieczeństwem dzieci, pracowników i rodziców.
W związku z panująca sytuacją ogólne wrześniowe zebranie z rodzicami nie odbędzie się, wszelkie komunikaty przekazywane będą w formie elektronicznej (strona internetowa, wspólny adres email), a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w przedsionku SP4.

Rodzice, proszeni są o wypełnienie i dostarczenia dokumentów:
Upoważnienie dla osób odbierających dziecko z PP1
Porozumienie dla dzieci 5 letnich (dwa egzemplarze) lub
  Porozumienie dla dzieci 6 letnich (dwa egzemplarze)

Zgody i dokumenty obowiązujące w PP1:
RODO,
Religia,
karta informacyjna o dziecku

Powyższe dokumenty należy składać w holu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie do skrzynki niezwłocznie w dniach 27.08.2020r. – 31.08.2020 r. do godziny 12-stej (dokumenty powinny być złożone w kopercie lub koszulce do przechowywania dokumentów).
Uwaga Rodzice!
Punkt czynny jest od godziny 7.00 do 16.00. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2020 r. Dzieci przychodzą do punktu na godzinę, która została zadeklarowana w porozumieniu.
Zgodnie z procedurą Rodzic wraz z dzieckiem wchodzi do przedsionka szkoły (max. Może przebywać 6 rodziców, jest to także część wspólna dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 4). Pozostali rodzice oczekują na zewnątrz, zachowując dystans społeczny.
Dziecko przy wejściu do PP1 będzie miało mierzoną temperaturę i będzie odbierane od rodzica przez wyznaczoną osobę.
Prosimy Rodziców o wyposażenie dzieci w worek, w którym znajduje się obuwie na zmianę. Prosimy także o zaopatrzenie dziecka w mały piórnik z podstawowym wyposażeniem (kredki, ołówek) oraz blok rysunkowy. Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków od 7 września, do tego czasu prosimy o zapewnienie dziecku II śniadania.