Kontakt

Adres:

Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie
ul. Narutowicza 22
Kutno 99-300

telefon / fax:

(24) 253-39-67

email:
sp4@edu.kutno.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Szkole Podstawowej nr 4
im. M. Kopernika w Kutnie
od 12.07.2018r. jest:
Pan Paweł Łuczak
e-mail: iodo@iodo.kutno.pl