Rekrutacja

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego nr 1 na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 01.03.2019 r. – 15.03.2019 r:

Wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020: format DOC

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA : format DOC   

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej: format DOC     

Załącznik nr 1:format DOC     

Załącznik nr 2: format DOC     

Załącznik nr 3:format DOC     

Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego:
plik PDF

Zarządzenie nr 20/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli miejskich oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym:
plik PDF