Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

Informacja o liczbie wolnych miejsc do Punktu Przedszkolnego nr 1
w Kutnie

Liczba wolnych miejsc do Punktu Przedszkolnego nr 1
w Kutnie wynosi: 22

Zapisy dla kandydatów do Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie 

będą prowadzone w dniach

od 02 marca  do 13 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach:

–  poniedziałek, wtorek,środa, czwartek, piątek od 7.30 -15.30;

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 

Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego:
plik PDF

Zarządzenie nr 14/2020 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli miejskich oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym:
plik PDF