Komunikaty

Rekrutacja uzupełniająca
do klasy I
w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika
w Kutnie
odbędzie się
w dniach 13.05.2019r. – 17.05.2019r.

Wnioski wraz z dokumentami dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.

Szkoła dysponuje 6 wolnymi miejscami do klasy I.

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu do klasy I  przy Szkole Podstawowej nr 4  im. Mikołaja Kopernika w Kutnie w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020 -> plik

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa Kandydata do tej szkoły -> plik

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych Kandydata-> plik

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującego w pobliżu tej szkoły przedszkola/punktu przedszkolnego/żłobka -> plik

Oświadczenie rodzica, że Kandydat jest mieszkańcem Miasta Kutno -> plik

Obwody szkół podstawowych w Kutnie -> plik1 JPG , plik2 JPG


W dniach 18.02.2019 r. – 26.02.2019 r. odbędą się
zapisy dzieci do klasy I
z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie
na rok szkolny 2019/2020.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły -> plik .docx


Rekrutacja do klasy I w Szkole Podstawowej nr 4
im. M. Kopernika w Kutnie
na rok szkolny 2019/2020
dla dzieci spoza obwodu odbędzie się w dniach 01.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

Dokumenty dotyczące rekrutacji dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu do klasy I przy Szkole Podstawowej nr 4  im. Mikołaja Kopernika w Kutnie na rok szkolny 2019/2020 -> plik

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa Kandydata do tej szkoły -> plik

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych Kandydata-> plik

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującego w pobliżu tej szkoły przedszkola/punktu przedszkolnego/żłobka -> plik

Oświadczenie rodzica, że Kandydat jest mieszkańcem Miasta Kutno -> plik

Obwody szkół podstawowych w Kutnie -> plik1 JPG , plik2 JPG


Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie
na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 01.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce Rekrutacja na stronie Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie


Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych:
plik PDF

Zarządzenie nr 19/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla szkół podstawowych, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym:
plik PDFKlauzula informacyjna dla rodziców:

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie


Projekt „Cyfrowy Pitagoras”


Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. , dalej jako ,,RODO”, informujemy, że:
1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”,
2. Państwa dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
9. Polityka Prywatności Strony Internetowej znajduje się TUTAJ