Komunikaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie, ul. Narutowicza 22 ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego

Uczniowie klasy VIIb naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym projekcie etwinning

„TEENAGERS AND SCHOOLS FROM DIFFERENT PARTS OF THE WORLD”.

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz umiejętności korzystania  z nowoczesnych technologii informatycznych.

Uczniowie zaangażowani w projekt od października do lutego będą realizować zadania opracowane wspólnie z 18 szkołami  z całego świata: Polski, Turcji, Rumunii, Litwy, Jordanii, Chorwacji, Grecji, Ukrainy, Włoch, Gruzji.

W ramach projektu odbędą się również spotkania online zorganizowane dla nauczycieli ale także dla uczniów, podczas których nastąpi prezentacja, rozmowa i wymiana ciekawych informacji na temat życia w polskiej szkole oraz spędzania czasu wolnego przez nastolatków. Finałem projektu w lutym będzie jednoczesny udział w grze językowej przygotowanej wspólnie przez uczniów i nauczycieli.

Office 365 – link do logowania do usługi Microsoft Teams

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
w stołówce Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie rok szkolny 2020/2021

 

Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie – komunikat

SZANOWNI RODZICE!
Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2020/21 Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie będzie funkcjonował w reżimie sanitarnym, zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa wynikającymi z zaleceń GIS. Podyktowane to jest bezpieczeństwem dzieci, pracowników i rodziców.
W związku z panująca sytuacją ogólne wrześniowe zebranie z rodzicami nie odbędzie się, wszelkie komunikaty przekazywane będą w formie elektronicznej (strona internetowa, wspólny adres email), a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w przedsionku SP4.

Rodzice, proszeni są o wypełnienie i dostarczenia dokumentów:
Upoważnienie dla osób odbierających dziecko z PP1
Porozumienie dla dzieci 5 letnich (dwa egzemplarze) lub
  Porozumienie dla dzieci 6 letnich (dwa egzemplarze)

Zgody i dokumenty obowiązujące w PP1:
RODO,
Religia,
karta informacyjna o dziecku

Powyższe dokumenty należy składać w holu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie do skrzynki niezwłocznie w dniach 27.08.2020r. – 31.08.2020 r. do godziny 12-stej (dokumenty powinny być złożone w kopercie lub koszulce do przechowywania dokumentów).
Uwaga Rodzice!
Punkt czynny jest od godziny 7.00 do 16.00. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.
Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2020 r. Dzieci przychodzą do punktu na godzinę, która została zadeklarowana w porozumieniu.
Zgodnie z procedurą Rodzic wraz z dzieckiem wchodzi do przedsionka szkoły (max. Może przebywać 6 rodziców, jest to także część wspólna dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 4). Pozostali rodzice oczekują na zewnątrz, zachowując dystans społeczny.
Dziecko przy wejściu do PP1 będzie miało mierzoną temperaturę i będzie odbierane od rodzica przez wyznaczoną osobę.
Prosimy Rodziców o wyposażenie dzieci w worek, w którym znajduje się obuwie na zmianę. Prosimy także o zaopatrzenie dziecka w mały piórnik z podstawowym wyposażeniem (kredki, ołówek) oraz blok rysunkowy. Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków od 7 września, do tego czasu prosimy o zapewnienie dziecku II śniadania.

 

MATERIAŁY DLA DZIECI 5 i 6-LETNICH Z PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w KUTNIE DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Odkrywam siebie – Złota kolekcja. Poziom B B+. Pakiet, Wydawnictwo MAC

Zawartość pakietu:

– Karty pracy cz. 1

– Karty pracy cz. 2

– Karty pracy cz. 3

– Karty pracy cz. 4

– Wyprawka plastyczna

 

 

 

Jak uczyć się zdalnie – poradnik

 
 
 
 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

 

Szanowni Państwo!

  • W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, w ramach profilaktyki zdrowotnej, proszę by nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
  • Uczniowie informowani są o zaleceniach dotyczących podstawowych zasad higieny osobistej, instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk zostały wywieszone w łazienkach, w których znajduje się mydło i jednorazowe ręczniki, 03.03.2020r. na zajęciach z wychowawcą odbędą się pogadanki dotyczące profilaktyki zdrowotnej.
  • Jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
  • W przypadku gdyby zaszła konieczność zamknięcia szkoły rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).
  • Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zapoznanie się poszerzonymi informacjami profilaktycznymi na oficjalnej rządowej stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus.
  • Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie:

telefon: 24 355-71-00

adres e-mail: psse.kutno@pis.gov.pl

tel. alarmowy: 605 078 225 (czynny całodobowo)

strona internetowa: http://www.pis.lodz.pl/kutno/

Infolinia Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)

 

      Dyrektor Szkoły
Katarzyna Narkiewicz

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

  


Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów ITAKA :
treść dokumentu

……………………………………………………

Szanowni Państwo

Od 1 października zmienił się adres e-mail naszej szkoły.
Nowy adres to:

sp4@edu.kutno.pl

……………………………………………………


Klauzula informacyjna dla rodziców:

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie


Projekt „Cyfrowy Pitagoras”


Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. , dalej jako ,,RODO”, informujemy, że:
1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”,
2. Państwa dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
9. Polityka Prywatności Strony Internetowej znajduje się TUTAJ