Komunikaty

 Uczniowie, którzy będą uczęszczać na lekcje religii w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń wg poniższgo wykazu:  
 – Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2018/2019 – plik PDF

Uczniowie klas I – VIII podręczniki  do pozostałych przedmiotów otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji celowej MEN.


Klauzula informacyjna dla rodziców:

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie


 

Projekt „Cyfrowy Pitagoras”