Komunikaty

Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie informuje, że do dnia 7 czerwca 2020 r. zostało przedłużone czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Rozp. MEN z dnia 14 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 871) w związku z tym w naszej szkole nadal  będzie prowadzone nauczanie z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. planowane jest uruchomienie zajęć opiekuńczo – wychowawczych (z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych) dla uczniów klas I –III  oraz konsultacji dla uczniów klas VIII. Właściwe formularze zgłoszenia dzieci oraz obowiązujące w tym czasie  procedury znajdują się w dzienniku elektronicznym Librus (pliki szkoły).

Przypominam, że Rodzice dzieci do lat ośmiu zachowują prawo  do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego w tym okresie.

 

Z poważaniem
Katarzyna Narkiewicz

Dyrektor Szkoły

 

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I w szkole Podstawowej nr 4  im. M. Kopernika w Kutnie i Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie odbędzie się w dniach 11.05.2020r. – 15.05.2020r.

Dokumenty do pobrania są na stronie internetowej szkoły oraz w holu szkoły. Prosimy o przesyłanie drogą e- mailową dokumentów bądź pozostawienie  ich w zaklejonej kopercie z dopiskiem rekrutacja na rok szkolny 2020/21  w holu szkoły.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie  (plik zip)
Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie (plik zip)

Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie dysponuje 6 wolnymi miejscami.
 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie dysponuje 4 wolnymi
miejscami.
 

 

Komunikat Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie

KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 PRZYPOMINAMY!

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież. Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń – to nasze wspólne dobro!

                                                                                                                                                        Komendant Powiatowy Policji
 w Kutnie, woj.łódzkie
podinsp. Krzysztof Szymański

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

od 25 marca 2020 roku zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) nauczanie zdalne przyjmuje zorganizowaną formę. Szczegółowy plan zajęć został przesłany na skrzynki mailowe (Librus). W związku z tym komunikacja z uczniami przybiera sposoby, które zostały wskazane w planie. Potwierdzeniem obecności uczniów jest codzienne logowanie się do dziennika elektronicznego.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Narkiewicz
dyrektor szkoły

 

Jak uczyć się zdalnie – poradnik

 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
Proszę o sprawdzenie dostępu do e-dziennika zarówno z konta rodzica jak
i ucznia. Jeżeli będą mieli Państwo problem z logowaniem, proszę o kontakt z wychowawcami (wygenerujemy nowy dostęp dla rodzica i ucznia – uczeń powinien mieć aktywne konto – tylko ono zapewnia możliwość interakcji
z nauczycielami), jednocześnie przypominam, że e-dziennik jest darmowy, jeżeli logujemy się z przeglądarki internetowej, wersja mobilna (aplikacja) ma niektóre funkcje płatne.

 

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Narkiewicz/dyrektor szkoły

 

KOMUNIKAT

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą
z  konieczności   zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od dnia 12 do 25 marca funkcjonowanie szkół zostaje czasowo ograniczone.
Zajęcia zostają zawieszone na 2 tygodnie.
12 i 13 marca
istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych dla uczniów w wyjątkowych sytuacjach jeżeli rodzice nie zdołają zapewnić opieki. Jednakże apelujemy o nieposyłanie dzieci  i pozostawienie ich  
w domu. Natomiast od poniedziałku 16 marca szkoła zostaje zamknięta.

Szczegółowe informacje na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Komunikat!

Łódzki Kurator Oświaty w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuje, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

 

Szanowni Państwo!

  • W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, w ramach profilaktyki zdrowotnej, proszę by nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
  • Uczniowie informowani są o zaleceniach dotyczących podstawowych zasad higieny osobistej, instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk zostały wywieszone w łazienkach, w których znajduje się mydło i jednorazowe ręczniki, 03.03.2020r. na zajęciach z wychowawcą odbędą się pogadanki dotyczące profilaktyki zdrowotnej.
  • Jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
  • W przypadku gdyby zaszła konieczność zamknięcia szkoły rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).
  • Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zapoznanie się poszerzonymi informacjami profilaktycznymi na oficjalnej rządowej stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus.
  • Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kutnie:

telefon: 24 355-71-00

adres e-mail: psse.kutno@pis.gov.pl

tel. alarmowy: 605 078 225 (czynny całodobowo)

strona internetowa: http://www.pis.lodz.pl/kutno/

Infolinia Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)

 

      Dyrektor Szkoły
Katarzyna Narkiewicz

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

  


Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów ITAKA :
treść dokumentu

……………………………………………………

Szanowni Państwo

Od 1 października zmienił się adres e-mail naszej szkoły.
Nowy adres to:

sp4@edu.kutno.pl

……………………………………………………

 

Wykaz podręczników do religii

w roku szkolnym 2019/2020

Uczniowie uczęszczający na lekcje religii we własnym zakresie kupują podręczniki i karty pracy zgodnie z wykazem zamieszczonym powyżej.


Klauzula informacyjna dla rodziców:

Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie


Projekt „Cyfrowy Pitagoras”


Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. , dalej jako ,,RODO”, informujemy, że:
1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”,
2. Państwa dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
9. Polityka Prywatności Strony Internetowej znajduje się TUTAJ