KUTNOWSKIE GRANTY OŚWIATOWE w SP 4 w KUTNIE

W dniu 9 maja 2019 r. w  Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie  odbyło się podsumowanie grantów oświatowych: historycznego  „Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kutnie i Regionie” oraz plastycznego „Kutno – moje miasto”. Oba konkursy były objęte miejskimi grantami edukacyjnymi „Sięgaj ,gdzie wzrok nie sięga”. W konkursie historycznym, przeprowadzonym  w formule gry miejskiej  wzięli uczniowie kutnowskich szkół podstawowych  – SP 2, SP 4, SP 5, SP 6, SP 9. Każdą placówkę reprezentowała dziesięcioosobowa drużyna uczniów z klas V-VIII wraz z opiekunami.                                                                               

 Wyniki gry miejskiej:                                                                                        

I miejsce-SP nr 4    (89,5pkt.)      

II miejsce-SP nr 6 (85,5 pkt.)                                                                                       

III miejsce-SP nr 9 (84 pkt.)                                                                          

Zwycięskie zespoły   dostały nagrody książkowe  o tematyce regionalnej  i historycznej  do biblioteki szkolnej.   

W konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie – SP1, SP2, SP4, SP5, SP6, SP7, SP9 oraz Publicznej Katolickiej SP w Kutnie.

Wyniki konkursu:

SP9 – I, II, III miejsce i wyróżnienie

SP6 – I miejsce

SP4 – II, III miejsce i wyróżnienie

SP5 – III miejsce

SP1 – III miejsce i wyróżnienie

PKSP – wyróżnienie

SP2 – wyróżnienie    

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci przyborów plastycznych.                                                    

Kutnowskie granty oświatowe finansowane były ze środków Prezydenta Miasta Kutno.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Wycieczka klas IV do Konina

W dniu 8 maja uczniowie klas IV wzięli udział w wycieczce do Centrum Edukacji i Rozrywki Mikroskala w Koninie. Czekało tam na nich wiele atrakcji m.in. wystawa makiet przedstawiających różne wydarzenia historyczne
i zjawiska przyrodnicze, zabawa przy kulkowym tsunami, mini dyskoteka, wycinanie figurek styropianowych , kino 6D, oraz warsztaty z długopisami i drukarką 3D.
Wszyscy uczestniczy zgodnie stwierdzili, że wycieczka należała do udanych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Akcja „Wielka mapa Polski”

Do akcji „Wielka mapa Polski” zorganizowanej przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, przystąpili uczniowie klasy IIa i IIb.

Jej celem jest wymiana pocztówkowa pomiędzy szkołami. Każda szkoła, która zapisze się do akcji, otrzyma Wielką mapę Polski – my już taką posiadamy.

Akcja ma walor edukacyjny, ponieważ raz w tygodniu na stronie WSiP udostępniane są specjalnie przygotowane materiały edukacyjne: filmy, zdjęcia, pokazy slajdów, artykuły, ciekawostki, które pozwolą poznać wszystkie zakątki kraju, poza tym dzieci nauczą się, jak poprawnie adresować i pisać pocztówki.

Uczniowie klasy IIa i IIb swoje pocztówki już wysłali!