O Stanisławie Moniuszce – polskim kompozytorze i wielkim społeczniku wiedzą najlepiej.

Julia Krysiak i Wiktoria Rosiak z klasy 7 zajęły drużynowo I miejsce w konkursie dla uczniów kutnowskich szkół podstawowych. Wyróżnienie otrzymały uczennice  z klasy 6b Klaudia Ochmańska i Wiktoria Urbańska. W konkursie udział brały również : Wiktoria Stępień, Natalia Wasielewska, Oliwia Filipczak, Emilia Chojnacka z klasy 7. Konkurs odbył się 24 maja 2019 roku  w Kutnowskim Domu Kultury z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora. Organizatorem konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna w Kutnie a honorowy patronat objął Prezydent Miasta Kutna.