Samorządy Uczniowskie w SP9

28 maja trzyosobowa delegacja z naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Kutnowskich Szkół Podstawowych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9, którego tematem przewodnim była „Przemoc w szkole”. Spotkanie miało charakter warsztatów, na których uczniowie zmagali się z różnymi zadaniami.