WARSZTATY KULINARNE

Na przełomie maja i czerwca świetlica szkolna w ramach preorientacji zawodowej zorganizowała wyjście na warsztaty kulinarne dla klas VIII w ZSZ nr 2 w Kutnie. Korzystając z zaproszenia wyżej wymienionego zespołu szkół, młodzież poznała warsztaty gastronomii uczestnicząc w smażeniu naleśników i ich degustacji. Uczniowie zostali zapoznani z funkcjonowaniem tajże szkoły, poznali kierunki kształcenia i rynek pracy. Warsztaty odbyły się dwukrotnie. W drugiej grupie uczestników znalazła się klasa VII.