Zajęcia grantowe „Jestem z Kutna” „Z kredką po Kutnie”

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy Ia i IIa uczestniczyli
w zajęciach realizujących program z zakresu edukacji regionalnej „Jestem z Kutna” – „Z kredką po Kutnie”. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”. Podczas realizacji programu uczniowie uczestniczyli w wielu wycieczkach, warsztatach organizowanych na terenie Kutna. Dzieci odwiedzały kutnowskie instytucje.
Były to:
– zajęcia warsztatowe w  kutnowskiej pizzerii, projektowanie i wykonywanie własnej pizzy;
– wyjście do Straży Pożarnej – zapoznanie z pracą strażaka, sprzętem strażackim;
– zwiedzanie kutnowskiego archiwum – zapoznanie z pracą archiwisty
   i zgromadzonymi dokumentami, pamiątkami z przeszłości;
– wyjście do Centrum Teatru Muzyki i Tańca – zwiedzanie pomieszczeń, pracownicy
   instytucji, wydarzenia;
– wycieczka do Oporowa – zwiedzanie zamku, zapoznanie z jego historią;
– spacerkiem po Kutnie – poznajemy kutnowskie zabytki i pomniki.
    Przez cały okres realizacji programu dzieci poznawały współczesne i dawne Kutno. Cele projektu zostały osiągnięte. Jego realizacja rozbudziła w uczniach ciekawość poznawczą, zainteresowanie rodzinnym miastem, znacznie poszerzyła wiedzę o nim, przyczyniła się do wyrabiania nawyku korzystania z różnych źródeł informacji, sprzyjała rozwijaniu indywidualnych i grupowych form aktywności, wdrażała do prezentacji swoich poglądów i spostrzeżeń oraz kształtowała właściwe postawy społeczne. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki za systematyczne i aktywne uczestnictwo w projekcie. Zajęcia prowadziły panie: Katarzyna Tomczak i Katarzyna Jagodzińska

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć