Trening, który może uratować niejedno życie

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się trening ewakuacyjny, którego celem było sprawdzenie poprawności wykonania procedury ewakuacyjnej, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły.

Po sygnale alarmowym uczniowie pod nadzorem nauczycieli i  pracowników szkoły opuścili budynek i udali się na wyznaczone miejsce ewakuacji. Akcja przebiegła sprawnie, była właściwie kierowana i   nadzorowana przez pracowników szkoły. Drogi ewakuacyjne były drożne, dobrze oznaczone. Osoby funkcyjne znały swoje zadania i poprawnie je wykonały. Młodzież stosowała się do poleceń.

Trening „szkoła” zdała na piątkę.