Zajęcia laboratoryjne i terenowe dla uczniów klas VII i VIII

W tym roku szkolnym uczniowie brali udział w zajęciach terenowych i laboratoryjnych w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych. Podczas zajęć prowadzili obserwacje mikroskopowe, rozpoznawali rośliny w najbliższym otoczeniu szkoły, wykonywali zielniki oraz badali skład chemiczny produktów żywnościowych z zakładów rodzimych producentów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć