WIELKI TEST HISTORYCZNY o KUTNIE

Konkurs „Wielki Test Historyczny o Kutnie- Kutno poprzez wieki” jest organizowany przez  Muzeum Regionalne w Kutnie pod patronatem Prezydenta Miasta Kutna. Konkurs został przeprowadzony  w formie testu dla uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii naszego miasta. Rozbudzenie zainteresowań uczniów poprzez ukazywania piękna historii, zabytków, legend, postaci itp. Komisja Muzeum Regionalnego w Kutnie w składzie: p. Grzegorz Skrzynecki- przewodniczący, p. Piotr Stasiak i p. Jacek Saramonowicz-członkowie , po zweryfikowaniu testów   w dniu 29 stycznia 2020 r. podała  wyniki. Do zdobycia było 50 punktów. Czytaj dalej „WIELKI TEST HISTORYCZNY o KUTNIE”