Spotkanie integracyjne w świetlicy szkolnej

Dnia 11 lutego świetlica szkolna zorganizowała karnawałowe spotkanie integracyjne ph Tradycje polskie – karnawałowe. Gośćmi spotkania byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Słabosłyszących oraz uczniowie naszej szkoły z kl.IIIb i kl.Ia. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pięknymi tradycjami karnawałowymi. Goście zwiedzili szkołę.