„Zdrowo jem, więcej wiem!”

Świetlica szkolna przystąpiła do realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”.

20 października odbyły się pierwsze zajęcia pod hasłem „Poznajemy warzywa i owoce”, w których uczestniczyła klasa 2a. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do codziennego jedzenia warzyw i owoców.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Działaj z imPETem!

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem”. Celem Programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakim są butelki PET, a także ich recyklingu. Dzieci poznały śMIECIArkę Miecię, uczestniczyły w zajęciach dotyczących segregacji odpadów i recyklingu butelek PET oraz rozwiązywały ciekawe karty pracy.

Zapraszamy od galerii zdjęć

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy projekt Etwinning

Uczniowie klasy VIIb naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym projekcie etwinning

„TEENAGERS AND SCHOOLS FROM DIFFERENT PARTS OF THE WORLD”.

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz umiejętności korzystania  z nowoczesnych technologii informatycznych.

Uczniowie zaangażowani w projekt od października do lutego będą realizować zadania opracowane wspólnie z 18 szkołami  z całego świata: Polski, Turcji, Rumunii, Litwy, Jordanii, Chorwacji, Grecji, Ukrainy, Włoch, Gruzji.

W ramach projektu odbędą się również spotkania online zorganizowane dla nauczycieli ale także dla uczniów, podczas których nastąpi prezentacja, rozmowa i wymiana ciekawych informacji na temat życia  w polskiej szkole oraz spędzania czasu wolnego przez nastolatków. Finałem projektu w lutym będzie jednoczesny udział w grze językowej przygotowanej wspólnie przez uczniów i nauczycieli.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA


Od 2013r. 16 października obchodzimy Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca.
Nasza szkoła przez 7 lat brała udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu
w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób, której organizatorem był WOŚP.
Niestety, ze względu na pandemię w tym roku nie możemy podjąć kolejnej próby bicia rekordu.
Pomimo tego chcemy, by nasi uczniowie pamiętali, że jest taki dzień w roku, że natychmiastowe podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej może 2-3-krotnie zwiększyć szanse na przeżycie poszkodowanego.
Dlatego, w ramach zajęć wychowania fizycznego w klasach I – VIII, została przeprowadzona krótka pogadanka dotycząca udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zakończona pokazem resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Uczniowie dowiedzieli się jak niewiele potrzeba, by móc uratować komuś życie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.