Międzynarodowy projekt Etwinning

Uczniowie klasy VIIb naszej szkoły biorą udział w międzynarodowym projekcie etwinning

„TEENAGERS AND SCHOOLS FROM DIFFERENT PARTS OF THE WORLD”.

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim oraz umiejętności korzystania  z nowoczesnych technologii informatycznych.

Uczniowie zaangażowani w projekt od października do lutego będą realizować zadania opracowane wspólnie z 18 szkołami  z całego świata: Polski, Turcji, Rumunii, Litwy, Jordanii, Chorwacji, Grecji, Ukrainy, Włoch, Gruzji.

W ramach projektu odbędą się również spotkania online zorganizowane dla nauczycieli ale także dla uczniów, podczas których nastąpi prezentacja, rozmowa i wymiana ciekawych informacji na temat życia  w polskiej szkole oraz spędzania czasu wolnego przez nastolatków. Finałem projektu w lutym będzie jednoczesny udział w grze językowej przygotowanej wspólnie przez uczniów i nauczycieli.