Działaj z imPETem!

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Działaj z imPETem”. Celem Programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, jakim są butelki PET, a także ich recyklingu. Dzieci poznały śMIECIArkę Miecię, uczestniczyły w zajęciach dotyczących segregacji odpadów i recyklingu butelek PET oraz rozwiązywały ciekawe karty pracy.

Zapraszamy od galerii zdjęć