O KUTNIE WIEDZĄ PRAWIE WSZYSTKO – WIELKI TEST HISTORYCZNY

 

Konkurs „Wielki Test Historyczny o Kutnie – Kutno poprzez wieki” jest organizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie pod patronatem Prezydenta Miasta Kutno. Konkurs został przeprowadzony w formie testu dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii naszego miasta oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów poprzez ukazywania piękna historii, zabytków, legend, postaci itp. Zadania testowe wymagały od uczniów znajomości dziejów Kutna, w zakresie życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Komisja Muzeum Regionalnego w Kutnie w składzie: p. Grzegorz Skrzynecki- przewodniczący, p. Piotr Stasiak i p. Jacek Saramonowicz- członkowie , po zweryfikowaniu testów w dniu 11 grudnia 2020 r. podała wyniki:

W konkursie wzięło udział uczniowie 4 szkół podstawowych: SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 7. Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

1. Tytuł Mistrza uzyskał Piotr Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie, zdobywając 41 punktów

2. Tytuł Wicemistrza uzyskał Błażej Kuźmiński ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie, zdobywając 40 punktów

3. Wyróżnienie uzyskał Miłosz Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie, zdobywając 39 punktów

4. Wyróżnienie uzyskał Aleksander Antonkiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie, zdobywając 35 punkty

Maksymalna do uzyskania ilość punktów wynosiła 50.
Osoby nagrodzone otrzymają certyfikaty wiedzy oraz cenne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na styczniowej sesji Rady Miasta Kutno.