”Teenagers and schools from different parts of the world”

Uczniowie klasy 7  Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie realizowali międzynarodowy projekt pod nazwą ”Teenagers and schools from different parts of the world”- O szkołach i życiu nastolatków w różnych częściach świata.  W projekcie uczestniczyło 18 szkół z państw: Polska, Turcja, Jordania, Grecja, Litwa, Rumunia, Włochy, Ukraina, Grecja. Ze wszystkich szkół partnerskich zaangażowanych w projekt było 93 uczniów. Powstał on, aby zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego, doskonalić umiejętności komunikacyjne w języku obcym oraz umiejętności medialne w zakresie bezpiecznego korzystanie z nowoczesnych technologii. Celem projektu oprócz motywacji było poznanie rówieśników z innych krajów i komunikowanie się z nimi w języku obcym; poznanie kultury, obyczajów, tradycji kolegów z różnych stron świata, a także bardzo ważnym calem było podniesienie kompetencji cyfrowych. Uczniowie posługiwali się nowoczesnymi technologiami do tworzenia filmów, prezentacji, plakatów, logo, komunikowania się w języku angielskim podczas spotkań online z innymi uczniami ze szkół partnerskich. Efektem współpracy były nowo nawiązane przyjaźnie, wspólnie z partnerami projektu napisana i nagrana piosenka, a także wiele innych wytworów pracy uczniów.

Praca wykonana w Genially

Filmy wykonane podczas projektu

Student’s hobbies

Team Work

Christmas