Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocjaˮ – świetlica szkolna

Uczniowie ze świetlicy szkolnej biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocjaˮ. Ideą projektu jest wychowanie dzieci na mądrych, otwartych, samodzielnych i twórczych ludzi, wzmocnienie w nich wiary w siebie oraz własne możliwości, wychowaniu do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Czytaj dalej „Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocjaˮ – świetlica szkolna”