Dumni z II RP

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie zrealizowała  projekt edukacyjny „Dumni z II Rzeczypospolitej”.                                                                                                   

Projekt miał na celu:

-kształtować postawy szacunku do historii naszego kraju i osiągnięć II Rzeczypospolitej Polskiej                                       -poszerzenie wiedzy na temat własnej ojczyzny                                                                                                                -zachęcanie  do działań twórczych i doskonalenie umiejętności artystycznych wśród uczniów .                                 
W ramach projektu uczniowie I i II etapu kształcenia podjęli szereg działań, które  przybliżyły uczniom tematykę patriotyczną:

1) Prezentacja- „Kutno –droga do niepodległości” – prezentacja przybliżyła uczniom okoliczności utraty niepodległości oraz próby jakie podejmowali Polacy, aby ją odzyskać.  Młodzież mogła się również dowiedzieć w jakich   wydarzeniach brali udział mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej,  walcząc o wolność naszej Ojczyzny w okresie  123 lat niewoli

 2) Opracowano Kodeks Postaw Patriotycznych.

W klasach IV-VIII    przeprowadzona została dyskusja  dotycząca postaw patriotycznych. Zadaniem uczniów było wytypowanie  10 najważniejszych w ich opinii postaw patriotycznych. Udzielone odpowiedzi zostały następnie pogrupowane zgodnie z regułą powtarzalności w klasach. W ten sposób uczniowie spisali najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się młody patriota.  Opracowany Kodeks Postaw Patriotycznych stał się także ważną częścią ekspozycji patriotycznej.

3) Przygotowano wystawę „Dumni z II Rzeczypospolitej”

Uczniowie  wykonali różnymi technikami plakaty lub  przedstawili informacje, z  jakich osiągnięć   mogą być dumni Polacy. Według uczniów na szczególne wyróżnienie zasługują: Kazimierz Funk-twórca nauki           o witaminach; Ignacy Mościcki- budowniczy przemysłu chemicznego; Rudolf Stefan Weigl-wynalazca szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu; Ludwik Hirszfeld, który    wprowadził oznaczenie grup krwi jako: 0,A,B i AB oraz czynnik Rh; Hilary Koprowski –wynalazca  szczepionki przeciwko wirusowi polio; Ignacy Jan Paderewski- światowej sławy kompozytor, który  propagował ideę niepodległości Polski za granicą; Ludwik Zamenhof –„Doktor Esperanto”, inicjator  –najbardziej rozpowszechnionego na świecie międzynarodowego języka pomocniczego; Pola Negri-Barbara Apolonia Chałupiec- międzynarodowa gwiazda kina niemego; Eugeniusz Romer- twórca nowoczesnej kartografii;  Maria Skłodowska-Curie, która odkryła pierwiastki promieniotwórcze: polon i rad oraz dwukrotnie dostała Nagrodę Nobla; Stefan Banach-światowej sławy matematyk; Stanisław Bryła- pionier spawalnictwa oraz konstrukcji spawanych;  Janusz Kusociński-m.in. złoty medalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 000 m;  złamanie Enigmy- niemieckiej maszyny szyfrującej przez polskich kryptologów (Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego), która miała  olbrzymi wpływ na ostateczny wynik   II wojny światowej (przegrana Niemców);osiągnięcia gospodarcze- m.in. budowa portu w Gdyni- „okno na świat”, jeden z największych i najnowocześniejszych portów  na Bałtyku ; reforma walutowa, która wprowadziła nową walutę (złoty), budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego-gdzie powstały huty, zakłady zbrojeniowe i elektrownie; osiągnięcia techniczne- m.in.  wagon spalinowy Luxtorpeda;  parowóz Pm 26-1;  samoloty RWD; budynek Prudential; radiostacja w Raszynie .  Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie  na holu szkoły

4) Prezentacja multimedialna nt. „Dumni z II Rzeczypospolitej” Uczniowie wykonali prezentację multimedialną”. Prezentacja zawiera zdjęcia i informacje dotyczące najważniejszych osiągnięć  z różnych dziedzin nauki, jak i osób, które rozsławiły Polskę żyjąc w okresie II RP. W miesiącu listopad na lekcji historii, uczniom z kl. IV-VIII zostanie przedstawiona wymieniona prezentacja.

5) Przygotowano kącik patriotyczny- „Ojcowie Polski Odrodzonej”.

Uczniowie mogli poznać zdjęcia i krótkie noty biograficzne sześciu ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Różniło ich bardzo wiele-  np. poglądy, wyznanie, czy kraj zaborczy w którym mieszkali. Jednak wszyscy byli zgodni,  że musi powstać niepodległa Rzeczypospolita Polska.

Na I etapie kształcenia dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej „Droga do Niepodległości”, wykonały lapbooki – 11 Listopada, przygotowały gazetkę szkolną o Święcie Niepodległości. Klasy udekorowały chorągiewkami i kotylionami. Uczniowie obejrzeli ciekawe prezentacje i uczestniczyli w cyklu zajęć dotyczących Święta Niepodległości. W każdej klasie odśpiewaliśmy hymn państwowy.

Podczas  miejskich obchodów Święta Niepodległości pani dyrektor Katarzyna Narkiewicz złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.