Turniejada Kopernikańska

Kolejnym działaniem z okazji 100 – lecia szkoły była Sportowa Turniejada Kopernikańska. Z konkurencjami dzielnie zmagały się dzieci z Punktu Przedszkolnego nr 1. Oprócz umiejętności sportowych takich jak, szybkość czy zwinność, uczniowie musieli wykazać się dokładnością wykonywanych zadań, zdolnościami manualnymi oraz logistyką. Turniejadzie towarzyszyły dodatkowe atrakcje, między innymi kosmiczne balony, gwiazdy, planety krążące po orbitach. Zabawa odbyła się w duchu sportowej walki, a konkurencje dostarczyły dzieciom wiele emocji.