Dla Niepodległej

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KUTNIE W RAMACH PROJEKTU „ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”

„Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotka nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego”.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie włącza się w realizację projektu „Rok dla Niepodległej”.
Rozpoczęliśmy od przygotowania tablicy informacyjnej w holu szkoły.


MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE „UCZNIOWIE – RODZICE – NAUCZYCIELE”


27.03.2018 r.
w naszej szkole odbyły się XIII MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE „UCZNIOWIE-RODZICE-NAUCZYCIELE”.
TURNIEJ ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. Celem organizacji zawodów była: popularyzacja i rozwój strzelectwa sportowego, integracja społeczności szkolnej rodzice, uczniowie, nauczyciele iintegracja społeczności lokalnej.
Reprezentacja każdej szkoły składała się z 3 „małych” drużyn(3 uczniów, 3 rodziców, 3 nauczycieli);
Należy tutaj dodać, iż tego typu zawody gdzie drużynę szkoły stanowią uczniowie, rodzice i nauczyciele to wyjątek w skali kraju.
Zawodom towarzyszyła sportowa atmosfera.
Współrywalizacja odbywała się w dwóch konkurencjach – w strzelaniu z pozycji stojącej i klęczącej, łączna ilość uzyskanych punktów decydowała o zajętym miejscu.

Zawody zostały przeprowadzone w klasyfikacji drużynowej jak i klasyfikacji indywidualnej w każdej z kategorii.
Zawody zostały przygotowane i przeprowadzone przez Liliannę Woźniak przy współpracy z Zarządem Powiatowym Ligi Obrony Kraju, który zapewnił sprzęt i obsługę sędziowską. Sędziowie bardzo wysoko ocenili sam poziom zawodów jak też jego przygotowanie i organizację.

Klasyfikacja drużynowa

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie
III miejsce – Szkoła odstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki

Klasyfikacja indywidualna

Uczniowie

I miejsce – Andrzej Skrzeczkowski – SP4
II miejsce – Szymon Słowikowski – SP4
III miejsce – Jakub Wojtczak – SP1

Rodzice

I miejsce – Jarosław Górczyński – SP6
II miejsce –Dariusz Stępień – SP1
III miejsce – Krzysztof Słowiński – SP6

Nauczyciele

I miejsce – Lilianna Woźniak – SP4
II miejsce –Karolina Kociurska – SP6
III miejsce – Piotr Łapaj – SP6

———————————————————————————————

POLONEZ  ŁĄCZĄCY  POKOLENIA

30 kwietnia w samo południe 🙂 wszyscy we wspólnym korowodzie odtańczyliśmy poloneza, czyli chodzonego – polski taniec narodowy. Idea, która nam przyświecała – polonez łączący pokolenia.

 

Zaprosiliśmy Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, harcerzy z 8 Drużyna Starszoharcerska „Ignis”, rodziców, dziadków, by wspólnie rozpocząć obchody majowych świąt patriotycznych, a to w roku 100 – lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Mamy nadzieję, że wszyscy odczuli wzruszenie, a wspólny polonez stanie się szkolną tradycją.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

——————————————————————————————–

Dzień Flagi

2 maja uczniowie klas III i IV brali udział w uroczystych obchodach Dnia Flagi. Dumnie kroczyli z biało – czerwonymi balonami przez ulice naszego miasta. 3 maja starsi koledzy uczestniczyli w uroczystościach święta Konstytucji 3 Maja.

 

Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy i młodzież tańcząca poloneza. Można powiedzieć, że to była patriotyczna majówka.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

———————————————————————————————

Słodka niepodległość

W dniu 04.06.2018r uczniowie naszej szkoły włączyli się do miejskiej akcji „Słodko Smakuje Niepodległość”. Patrole dzieci wraz z opiekunami rozdawali mieszkańcom Kutna smakowite ciasteczka w kształcie kotylionu.

W ten sposób uczcili 29 rocznicę Pierwszych Częściowo Wolnych Wyborów Parlamentarnych


Czwórka bierze udział w akcji 100 KARTEK NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. DO 100 szkół uczniowie przygotują kartki z elementami patriotycznymi i wyślą tradycyjną drogą pocztową. W ten sposób nasza szkoła otrzyma 100 takich kartek z pozdrowieniami z wielu szkół w Polsce i za granicą. Akcja będzie przeprowadzona w klasach I-VIII przez wychowawców oraz nauczycieli języka angielskiego pod hasłem „I’m proud to be Polish”.


DWUKROTNE ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW „CZWÓRKI”

Nasi uczniowie 25.09.2018r. uczestniczyli w GRZE TERENOWEJ „SPRAWNI DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Zawodnicy startowali w sześciu konkurencjach:
rzut granatem, kręgle terenowe z użyciem piłki lekarskiej, strzelanie – biathlon, bieg po kopercie,
bieg ewakuacyjny z noszami, quiz wiedzy historycznej.
Przygotowane konkurencje dostarczyły uczestnikom wiele emocji i sportowej rywalizacji.

W zawodach wzięło udział 12 drużyn,
w tym 7 drużyn w kategorii starszej (uczniowie klas VII, VIII i gimnazja),
5 drużyn w kategorii młodszej (uczniowie klas IV, V, VI).
Nasi uczniowie zajęli I miejsce zarówno w kategorii uczniów starszych jak i uczniów młodszych.

Skład drużyn
Uczniowie starsi:
Dawid – kl.8a
Paweł – kl. 8a
Szymon – kl. 7a
Uczniowie młodsi:
Andrzej – kl. 6a
Kacper – kl. 5a
Oskar – kl. 5a

SERDECZNE GRATULACJE!


W dniu 23 października 2018r. świetlica szkolna przygotowała program „Mały Patriota”.

  • konkurs plastyczny dla kl. I – III „Portret historyczny”
  • quiz wiedzowy dla klas IV i V

Dzieci ze świetlicy dodatkowo przygotowały piosenkę do zaśpiewania, a chór czyli pozostali uczestnicy mieli zaśpiewać refren z repertuaru legionistów „Pierwsza kadrowa”.

Jolanta Bujalska-Kowalczyk

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


„MŁODZI PATRIOCI w CZWÓRCE”

Zadaniem szkoły jest krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród uczniów. Kształtowanie postaw patriotycznych służy bowiem identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na wzmacnianie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie przystąpiła do konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Warunkiem otrzymania certyfikatu było wykonanie 7 zadań. Postawiliśmy sobie za cel krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Nasza szkoła wykonała w ostatnim czasie następujące zadania: W dniu 25 września 2018 r. wychowawcy wraz z uczniami klas IV-VIII (około 202 uczniów) wzięli udział w queście pt. „KUTNO – DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”. Quest przybliżył uczniom wiedzę o „drodze”, jaką przeszli Polacy, aby wybić się na niepodległość oraz w jakich wydarzeniach brali w nich udział mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej. Quest stanowił „żywą lekcję historii”- pogłębił wiedzę uczniów o własnym mieście i jego związkach z kulturą narodową. To ciekawa metoda rozwijania poczucia tożsamości z regionem w myśl zasady „nauczanie przez przeżywanie”. Następne zadanie polegało na przygotowanie plakatu pt. „ 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Format pracy i technika plastyczna była dowolna. Prace wykonało 68 uczniów. Najlepsze prace plastyczne (około 30) zostały wyeksponowane na holu szkoły. W dniu 25 października 2018 roku odbył się okazjonalny apel dotyczący opracowanego Kodeksu Postaw Patriotycznych.Podczas zajęć z wychowawcą w klasach IV-VIII (około 202 uczniów) w dniu 9 października 2018 r. przeprowadzona została dyskusja dotycząca postaw patriotycznych. Nauczyciele wraz z uczniami poddali analizie przykładowe postawy patriotyczne. Zadaniem uczniów było wytypowanie 10 najważniejszych w ich opinii postaw patriotycznych. Na apelu szkolnym uczniowie zostali zapoznani z Kodeksem Postaw Patriotycznych. Kodeks Postaw stał się także ważną częścią ekspozycji patriotycznej. Zdobywanie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów” stanowiło część projektu „Dla Niepodległej”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE UCZNIOWIE – RODZICE – NAUCZYCIELE „DLA NIEPODLEGŁEJ”, I KOLEJNY SUKCES „CZWÓRKI”

26 października w ramach obchodów 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI,
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie odbył się
MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ STRZELECKI
UCZNIOWIE-RODZICE-NAUCZYCIELE „DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Reprezentacja każdej szkoły składała się z 3 uczniów, 3 rodziców i 3 nauczycieli.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. W trakcie turnieju nie brakowało emocji, sportowej rywalizacji i integracji zarówno wielopokoleniowej jak i międzyszkolnej.
Strzelano z broni pneumatycznej w pozycjach stojącej i klęczącej.
Współorganizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju,
który zapewnił sprzęt i obsługę sędziowską.

Klasyfikacja generalna:

I – miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika W Kutnie;
II- miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie;
III – miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie;

Klasyfikacja uczniów:

I – miejsce – Kamil Zarzycki – Szkoła Podstawowa nr 6;
II – miejsce – Szymon Słowikowski – Szkoła Podstawowa nr 4;
III- miejsce – Andrzej Skrzeczkowski – Szkoła Podstawowa nr 4;

Klasyfikacja rodziców:

I – miejsce – Krzysztof Słowiński – Szkoła Podstawowa nr 6;
II – miejsce – Piotr Chlebny – Szkoła Podstawowa nr 9 ;
III – miejsce – Bartosz Janecki – Szkoła Podstawowa nr 4;

Klasyfikacja nauczycieli:

I – miejsce – Lilianna Woźniak – Szkoła Podstawowa nr 4;
II – miejsce – Luiza Lachowicz – Szkoła Podstawowa nr 2;
III – miejsce – Łukasz Baranowski – Szkoła Podstawowa nr 2;

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Dąb Niepodległości

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na placu szkolnym uczniowie klasy VIb wraz z wychowawcą p. Anną Gorlicką posadzili Dąb Niepodległości
i wkopali tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie. Posadzony przez nas dąb jest wyrazem patriotyzmu i jedności z tymi, którzy walczyli o wolną Polskę. Sadzenie dębów w celu upamiętnienia doniosłych wydarzeń jest wiekową tradycją Polaków.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


„NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI“ w SP nr 4 Kutno

Dnia 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tę wyjątkową uroczystość rozpoczęły dzieci z punktu przedszkolnego, recytując wiersze patriotyczne oraz uczniowie I etapu kształcenia, śpiewając piosenkę pt. „Jestem Polką i Polakiem”. Następnie uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną pt. „ KUTNO – moja mała Ojczyzna . Droga do niepodległości”, która przybliżyła zebranym okoliczności utraty niepodległości oraz próby, jakie podejmowali Polacy, aby ją odzyskać. Młodzież mogła się również dowiedzieć w jakich wydarzeniach brali udział mieszkańcy Kutna walcząc o wolność naszej Ojczyzny w okresie 123 lat niewoli.
W trakcie uroczystości odbył się Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej oraz Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Uczniowie II etapu recytowali wiersze i prezentowali pieśni i piosenki o wymowie patriotycznej, żołnierskiej i legionowej. Przegląd pieśni zakończył występ szkolnego chór. Jurorami oceniającymi występy byli uczniowie. Najlepsi wykonawcy konkursu recytatorskiego i pieśni patriotycznej otrzymali upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Kutno.
W tym szczególnym dla Polaków dniu, cała społeczność szkolna zakończyła uroczystość wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego” o godzinie 11.11.
Barwy narodowe, godło, strój galowy oraz kotyliony podkreślały patriotyczny charakter akademii. Akademia miała przede wszystkim przypomnieć tamte czasy, ale także wzbudzić refleksje. Młodzież dała dowód na to, że patriotyzm wyrażony wierszem i piosenką wcale nie jest nudny, lecz wzrusza i jest jedną z wielu barw miłości do naszej ojczyzny. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
Na zakończenie Pani Dyrektor zarekomendowała społeczności szkolnej uroczystości miejskie w dniu 11 XI. Szkołę będzie reprezentował chór, asysta pocztu sztandarowego i delegacja młodzieży.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Mojej Biało – Czerwonej

W dniu 11.11.2018 w KDK odbył się wyjątkowy koncert chóru uczniów szkół kutnowskich. Była to okazja do promocji płyty wydanej specjalnie z okazji 100- rocznicy odzyskania niepodległości. Z naszej szkoły śpiewają: Bielawska Zuzanna, Filipczak Oliwia, Kaczorkiewicz Zuzanna, Krysiak Julia, Kucharska Weronika, Maćkowiak Klaudia, Polańczyk Julia, Snopkowska Alicja. Przygotowanie: Miszewska Anna.

Tego samego dnia chór wystąpił na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas miejskich obchodów święta niepodległości i zaśpiewał najpopularniejsze pieśni niepodległościowe.