Dodatkowe dni wolne

Zarządzenie nr 6 / 18 /19
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie
w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019

§ 1

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zarządza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 będą:

21.12.2018 r. – Wspólne kolędowanie, szkolne jasełka
01.03.2019 r. – Święto szkoły i Patrona
15-17.04.2019 r. – Egzamin Ósmoklasisty
02.05.2019 r. – Dzień Flagi
17,18.06.2019 r. – Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19

W w/w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.