Dokumenty

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.pdf

 
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.pdf

 
Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Statut Szkoły.pdf

 
Regulamin oceny z  zachowania Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Regulamin oceny z  zachowania.pdf

 
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf

 
Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Regulamin Rady Pedagogicznej.pdf

 
Uchwała powołująca Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie
Uchwała powołująca Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.pdf

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KUTNIE 2014 -2018