Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły mgr Katarzyna Narkiewicz

poniedziałek: 11.30 – 13.30 – rozmowy z petentami

W pozostałe dni zajęcia dydaktyczne i  prace wynikające ze sprawowania nadzoru

Wicedyrektor szkoły mgr Aleksandra Tybura

wtorek: 12.00 – 14.00 – rozmowy z petentami

W pozostałe dni  zajęcia dydaktyczne i  prace wynikające ze sprawowania nadzoru