Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły mgr Alicja Chmielecka

Wtorek 1000 – 1200 – rozmowy z petentami

W pozostałe dni zajęcia dydaktyczne i  prace wynikające ze sprawowania nadzoru

 

 

Wicedyrektor szkoły mgr Katarzyna Narkiewicz

 Poniedziałek 1100 – 1300 – rozmowy z petentami

W pozostałe dni  zajęcia dydaktyczne i  prace wynikające ze sprawowania nadzoru