Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Miesiąc Data Tematyka

Wrzesień

09-10.09.2019 Zebrania ogólne:

•      9.09.2019 g.16.30- klasy I-III

•      9.09.2019 g.17.00-klasy VII-VIII

•      10.09.2019 g.16.30- klasy IV-VI

Październik

9.10.2019 Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami

Listopad

13-14.11.2019 Zebrania ogólne
Grudzień 11.12.2019

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami –

Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

Styczeń

8.01.2020

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami –

Luty

5-6. 02. 2020 Zebrania ogólne

Podsumowanie I półrocza

Marzec

11.03.2020 Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami

Kwiecień

3.04.2020 Zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII przed egzaminem
Maj

13.05.2020

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami

Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

Czerwiec 3-4.06.2020

Zebrania ogólne- podsumowanie pracy w II półroczu.

Poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych