Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Szkole Podstawowej nr 4
im. M. Kopernika w Kutnie
od 12.07.2018r. jest:
Pan Paweł Łuczak
e-mail: iodo@iodo.kutno.pl

Dokumenty:

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby składającej wniosek o dostęp do informacji publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG

KLAUZULA INFORMACYJNA Facebok

KLAUZULA INFORMACYJNA -NAUCZANIE ZDALNE REALIZOWANE W WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIAMS OFFICE 365FIRMY MICROSOFT

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC DARCZYŃCÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC KLIENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSOBY KTÓREJ DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PODANE DO KONTAKTU W PRZYPADKU WYPADKU

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSOBY KTÓREJ DANE OZOSBOWE ZOSTAŁY PODANE PRZEZ INNĄ OSOBĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PLACÓWKĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH W WYPŁATE NA KONTO BANKOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WSKAZANYCH DO ODBIORU DZIECKA

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICA PRAWNEGO OPIEKUNA

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WOLONTARIUSZY

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS- członkowie rodzin pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS

KLAUZULA WEJŚCIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ

KLAUZULA INFORMACYJNA – NAUCZANIE ZDALNE

Polityka prywatności do regulaminu strony internetowej

Pracownicy- Nauczyciele umowa o pracę

Pracownicy- umowa o pracę

Rekrutacja

Skrócona informacja RODO stopka poczty

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno prawnej