Klasy czwarte

Wychowawcy:

klasa 4A: Wojdecki Stanisław
klasa 4B: Golus Sylwia
klasa 4C: Pińska Beata

PONIEDZIAŁEK
KLASA 4A sala KLASA 4B sala KLASA 4C sala
1
2
WF 3
3
Plastyka PT Informatyka 1/2 19
4
Technika PT Informatyka 1/2 19 J.polski 8
5
Przyroda 8 J.angielski 12 WF 3
6
J.angielski 12 Przyroda 8 Matematyka 15
7
WDŻ-II pół. 13 J.polski 18 Przyroda 8
8
Historia 6 J.angielski 11
9
WDŻ II pół. 8
10
WTOREK
KLASA 4A sala KLASA 4B sala KLASA 4C sala
1
2
J.polski 13
3 J.polski 13 Plastyka PT
4 Religia 13 Technika PT
5 Zaj. z wychowawcą 6 Zaj. z wychowawcą 12 Zaj. z wychowawcą 19
6 Matematyka 15 WF 3 J.angielski 12
7 Historia 6 Matematyka 6 Religia 8
8 Informatyka 1/2 19 J.polski 18
9
10
ŚRODA
KLASA 4A sala KLASA 4B sala KLASA 4C sala
1
2 WF 3
3 WF 3 Przyroda 8
4 J.angielski 12 Muzyka PT J.polski 11
5 Religia 11 Matematyka 18 Plastyka PT
6 Matematyka 15 WF 3 J.angielski 18
7 J.polski 18 WDŻ II pół. 8 Matematyka 15
8 WF 3
9
10
CZWARTEK
KLASA 4A sala KLASA 4B sala KLASA 4C sala
1 WF 3
2 J.polski 6 Matematyka 12 Religia 19
3 Matematyka 15 J.polski 6 Przyroda 8
4 Przyroda 8 Religia 19 J.polski 15
5 Informatyka 1/2 19 J.angielski 15 WF 3
6 WF 3 Matematyka 15
7 WF 3 Informatyka 1/2 19
8
9
10
PIĄTEK
KLASA 4A sala KLASA 4B sala KLASA 4C sala
1 Informatyka 1/2 19 Matematyka 15 Technika PT
2 Matematyka 15 J.polski 6 WF 3
3 Muzyka PT J.polski 13 Historia 6
4 J.polski 12 Religia 11 Muzyka PT
5 J.polski 18 J.angielski 12 J.polski PT
6 J.angielski 12 Matematyka 15
7
8
9
10