Klasy ósme

Wychowawcy:

klasa 8A: Tybura Aleksandra
klasa 8B: Golis Izabela

PONIEDZIAŁEK
KLASA 8A sala KLASA 8B sala
1 EDB 6 Fizyka 13
2 Fizyka 13 J.polski 8
3 J.polski 6 EDB 6
4 WFdz/WFch 3 WFdz/WFch 3
5 Matematyka 6 J.angielski 18
6 WOS PT J.niemiecki 6
7 J.ang./J.niem. 15/12 Informatyka 1/2 19
8 WDŻ I pół. 13
9
10
WTOREK
KLASA 8A sala KLASA 8B sala
1 J.angielski 1/2 12 Matematyka 15
2 Matematyka 15 WOS 6
3 WFdz/WFch 3 WFdz/WFch 3
4 Zaj. z wychowawcą 11 Zaj. z wychowawcą 15
5 Geografia 15 J.angielski 13
6 Zaj. rozwijające 18 Geografia 11
7 Doradztwo zaw. 15 J.polski 18
8 Doradztwo zaw. 15
9
10
ŚRODA
KLASA 8A sala KLASA 8B sala
1
2 J.polski 12 WOS 6
3 Historia 6 J.polski 11
4 Matematyka 15 Chemia 13
5 WOS 6 Matematyka 15
6 J.angielski/Informatyka 12/19 J.niemiecki 6
7 Chemia 13 Informatyka 1/2 19
8 J.niemiecki 1/2 6
9
10
CZWARTEK
KLASA 8A sala KLASA 8B sala
1 J.polski 18 Matematyka 15
2 Historia PT J.polski 18
3 WFdz/WFch 3 WFdz/WFch 3
4 Religia 8 Historia 6
5 J.polski 18 J.angielski 12
6 J.angielski/J.niemiecki 12/18 Chemia 13
7 J.angielski/J.niemiecki 12/18 Fizyka 13
8 Fizyka 13 Religia 18
9
10
PIĄTEK
KLASA 8A sala KLASA 8B sala
1 Historia 6
2 J.angielski/Informatyka 12/19 Religia 8
3 Religia 8 Matematyka 15
4 Matematyka 15 J.polski 18
5 Chemia 13 Biologia 8
6 WFdz/WFch 3 WFdz/WFch 3
7 Biologia 8 Zaj.rozwijające 15
8
9
10