Klasy szóste

Wychowawcy:

klasa 6A: Woźniak Lilianna
klasa 6B: Gorlicka Anna

PONIEDZIAŁEK
KLASA 6A sala KLASA 6B sala
1 Matematyka 15 J.polski 18
2 Przyroda 8 Matematyka 15
3 Matematyka 15 Religia 11
4 J.polski 18 Przyroda 8
5 Plastyka PT J.angielski 13
6 WFdz/WFch 3 WFdz/WFch 3
7 WDŻ I pół. 13
8
9
10
WTOREK
KLASA 6A sala KLASA 6B sala
1 J.polski 8 Historia 6
2 Religia 19 J.polski 8
3 J.angielski 12 J.polski 8
4 Zaj. z wychowawcą 19 Zaj. z wychowawcą 8
5 Przyroda 8 J.angielski 11
6 Technika PT Przyroda 8
7 J.polski 15
8
9
10
ŚRODA
KLASA 6A sala KLASA 6B sala
1 J.polski 8 Matematyka 13
2 Matematyka 13 Przyroda 8
3 J.angielski 12 Matematyka 15
4 WFdz/WFch 3 WFdz/WFch 3
5 WFdz/WFch 3 WF 3
6 Religia 11 Historia PT
7 WDŻ I pół. 8
8
9
10
CZWARTEK
KLASA 6A sala KLASA 6B sala
1
2
3 J.polski 13
4 J.angielski 12 J.polski 13
5 J.polski 6 J.angielski 11
6 Matematyka 8 Plastyka PT
7 Przyroda 8 Muzyka 6
8 Muzyka 15 Zaj. komputerowe 1/2 19
9 Zaj. komputerowe 1/2 19
10
PIĄTEK
KLASA 6A sala KLASA 6B sala
1 J.polski 11 Matematyka 13
2 Matematyka 13 Technika PT
3 WFdz/WFch 3 WFdz/WFch 3
4 Matematyka 19 J.polski 8
5 Historia 6 Matematyka 15
6 Zaj. komputerowe 1/2 19 Religia 11
7 Zaj. komputerowe 1/2 19
8
9
10