Kutnowskie Granty Oświatowe

Lista grantów oświatowych na innowacyjne działania edukacyjne ph. „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, które zostały zatwierdzone do realizacji
w X-ej edycji przez Prezydenta Miasta Kutno w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.

 

Nazwa projektu Nauczyciel realizujący zadania objęte grantem
Gra Miejska – „Międzyszkolny konkurs o Kutnie i Regionie” Stanisław Wojdecki
„Z kredką po Kutnie” – program edukacji regionalnej – „Jestem z Kutna” Katarzyna Jagodzińska, Katarzyna Tomczak
„Od matematyki do robotyki”  
„Euroweek – szkoła liderów” – warsztaty językowe dla uczniów  
„Zajęcia laboratoryjne i terenowe – źródłem wiedzy o naszym regionie”