Kutnowskie Granty Oświatowe

Lista grantów oświatowych na innowacyjne działania edukacyjne ph. „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, które zostały zatwierdzone do realizacji
w przez Prezydenta Miasta Kutno w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.

Nazwa projektu Nauczyciel realizujący zadania objęte grantem