Nauczyciele

NAUCZYCIELE
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko/Przedmioty
1. Narkiewicz Katarzyna dyrektor
2. Tybura Aleksandra wicedyrektor, język angielski
3. Antczak Małgorzata pedagog
4. Bujalska-Kowalczyk Jolanta kierownik świetlicy
5. Dyicińska Małgorzata geografia, przyroda
6. Emanowicz Wioletta biologia, EDB, WDŻ
7. Rozkosz Bogumiła matematyka
8. Florczak Magdalena psycholog
9. Borkowski Witold matematyka
10. Golus Sylwia język angielski
11. ks. Izdebski Adam religia
12. Jagodzińska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
13. Krysiak Katarzyna język niemiecki
14. Łuczyńska Anna język angielski
15. Mieszkowska Renata plastyka, technika, muzyka
16. Miszewska Anna muzyka
17. Nowogórska Julita biblioteka
18. Olesińska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
19. Pajor Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
20. Szczepaniak-Kozłowska Izabela matematyka
21. Pińska Beata język polski
22. Płoszczyńska Elżbieta logopeda
23. Sikorska Dorota religia
24. Golonka Magdalena doradztwo zawodowe
25. Stępka Iwona chemia, etyka
26. Cywiński Mariusz fizyka
27. Szczepanik Teresa nauczyciel świetlicy
28. Tomczak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
29. Zachwieja Aneta język polski
30. Wdzięczny Radosław informatyka
31. Wiśniewski Gracjan język polski
32. Wojdecki Stanisław historia, wiedza o społeczeństwie
33. Woźniak Lilianna wychowanie fizyczne
34. Żurawik Robert wychowanie fizyczne