Nauczyciele

NAUCZYCIELE
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko/Przedmioty
1. Chmielecka Alicja dyrektor
2. Narkiewicz Katarzyna wicedyrektor, język polski
3. Antczak Małgorzata pedagog
4. Bujalska-Kowalczyk Jolanta kierownik świetlicy
5. Dyicińska Małgorzata geografia
6. Emanowicz Wioletta biologia
7. Filipiak Małgorzata matematyka
8. Florczak Magdalena psycholog
9. Gliczyńska Małgorzata wychowanie fizyczne
10. Golis Izabela matematyka
11. Golus Sylwia język angielski
12. Gorlicka Anna przyroda
13. Iwańska Elżbieta matematyka
14. ks. Izdebski Adam religia
15. Jagodzińska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
16. Krysiak Katarzyna język niemiecki
17. Lewańska Małgorzata język angielski
18. Mieszkowska Renata plastyka, technika, zajęcia techniczne, muzyka
19. Miszewska Anna muzyka
20. Nowogórska Julita biblioteka
21. Olesińska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
22. Pajor Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
23. Pancer Anna matematyka
24. Pińska Beata język polski
25. Płoszczyńska Elżbieta logopeda
26. Przybysz-Bździel Regina matematyka
27. Sikorska Dorota religia
28. Sobczak-Majtczak Renata doradztwo zawodowe
29. Stępka Iwona chemia, etyka
30. Szczepaniak-Kozłowska Izabela fizyka
31. Szczepanik Teresa nauczyciel świetlicy
32. Tomczak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
33. Tybura Aleksandra język angielski
34. Walburg Mirosława język polski
35. Wdzięczna Dorota matematyka
36. Wdzięczny Radosław informatyka, zajęcia komputerowe
37. Wiśniewski Gracjan język polski
38. Wojdecki Stanisław historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
39. Woźniak Lilianna wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
40. Żurawik Robert wychowanie fizyczne