Nauczyciele

NAUCZYCIELE
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko/Przedmioty
1. Narkiewicz Katarzyna dyrektor
2. Tybura Aleksandra wicedyrektor, język angielski
3. Antczak Małgorzata pedagog
4. Bujalska-Kowalczyk Jolanta kierownik świetlicy
5. Dyicińska Małgorzata geografia, przyroda
6. Emanowicz Wioletta biologia, EDB, WDŻ
7. Rozkosz Bogumiła matematyka
8. Florczak Magdalena psycholog
9. Gliczyńska Małgorzata wychowanie fizyczne
10. Borkowski Witold matematyka
11. Golus Sylwia język angielski
14. ks. Izdebski Adam religia
15. Jagodzińska Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
16. Krysiak Katarzyna język niemiecki
17. Łuczyńska Anna język angielski
18. Mieszkowska Renata plastyka, technika, muzyka
19. Miszewska Anna muzyka
20. Nowogórska Julita biblioteka
21. Olesińska Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
22. Pajor Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
23. Szczepaniak-Kozłowska Izabela matematyka
24. Pińska Beata język polski
25. Płoszczyńska Elżbieta logopeda
27. Sikorska Dorota religia
28. Golonka Magdalena doradztwo zawodowe
29. Stępka Iwona chemia, etyka
30. Cywiński Mariusz fizyka
31. Szczepanik Teresa nauczyciel świetlicy
32. Tomczak Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
34. Zachwieja Aneta język polski
36. Wdzięczny Radosław informatyka
37. Wiśniewski Gracjan język polski
38. Wojdecki Stanisław historia, wiedza o społeczeństwie
39. Woźniak Lilianna wychowanie fizyczne
40. Żurawik Robert wychowanie fizyczne