Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022 / 2023

W dniach 07.02.2022r. – 18.02.2022r. – składanie zgłoszeń do klasy I (dotyczy tylko dzieci z obwodu).

W dniach 28.02.2022r. – 11.03.2022r. – składanie wniosków  do Punktu Przedszkolnego nr 1 i szkoły (dzieci spoza obwodu).

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego naszej szkoły

Dokumenty:

Dla kandydatów z obwodu szkoły:

Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Dla kandydatów spoza obwodu szkoły:

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu do klasy I przy Szkole Podstawowej nr 4
im. Mikołaja Kopernika w Kutnie na rok szkolny 2022/2023.

OŚWIADCZENIE  O ZAMIESZKIWANIU KREWNYCH  KANDYDATA

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa Kandydata do tej szkoły

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu tej szkoły, żłobka miejskiego, przedszkola lub punktu przedszkolnego, szkoły innego typu

OŚWIADCZENIE  O ZAMIESZKIWANIU W  KUTNIE

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU W MINIONYM ROKU SZKOLNYM
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zarządzenia i informacje dotyczące rekrutacji:

Zarządzenie nr 17/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 26 stycznia w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym.

Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych.