Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca
do klasy I
w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie
odbędzie się
w dniach 13.05.2019r. – 17.05.2019r.

Wnioski wraz z dokumentami dostępne są na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.


Szkoła dysponuje 6 wolnymi miejscami do klasy I.

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu do klasy I  przy Szkole Podstawowej nr 4  im. Mikołaja Kopernika w Kutnie w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020 -> plik

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa Kandydata do tej szkoły -> plik

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych Kandydata-> plik

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującego w pobliżu tej szkoły przedszkola/punktu przedszkolnego/żłobka -> plik

Oświadczenie rodzica, że Kandydat jest mieszkańcem Miasta Kutno -> plik

Obwody szkół podstawowych w Kutnie -> plik1 JPG , plik2 JPG

W dniach 18.02.2019 r. – 26.02.2019 r. odbędą się
zapisy dzieci do klasy I
z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie
na rok szkolny 2019/2020.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły -> plik .docx


Rekrutacja do klasy I w Szkole Podstawowej nr 4
im. M. Kopernika w Kutnie
na rok szkolny 2019/2020
dla dzieci spoza obwodu odbędzie się w dniach 01.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

Dokumenty dotyczące rekrutacji dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu do klasy I przy Szkole Podstawowej nr 4  im. Mikołaja Kopernika w Kutnie na rok szkolny 2019/2020 -> plik

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa Kandydata do tej szkoły -> plik

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych Kandydata-> plik

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującego w pobliżu tej szkoły przedszkola/punktu przedszkolnego/żłobka -> plik

Oświadczenie rodzica, że Kandydat jest mieszkańcem Miasta Kutno -> plik

Obwody szkół podstawowych w Kutnie -> plik1 JPG , plik2 JPG


Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie
na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 01.03.2019 r. – 15.03.2019 r.


Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych:
plik PDF

Zarządzenie nr 19/2019 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla szkół podstawowych, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym:
plik PDF