Rekrutacja

 

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I w szkole Podstawowej nr 4  im. M. Kopernika w Kutnie i Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie odbędzie się w dniach 11.05.2020r. – 15.05.2020r.

Dokumenty do pobrania są na stronie internetowej szkoły oraz w holu szkoły. Prosimy o przesyłanie drogą e- mailową dokumentów bądź pozostawienie  ich w zaklejonej kopercie z dopiskiem rekrutacja na rok szkolny 2020/21  w holu szkoły.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie  (plik zip)
Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie (plik zip)

Punkt Przedszkolny nr 1 w Kutnie dysponuje 6 wolnymi miejscami.
 
Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Kutnie dysponuje 4 wolnymi
miejscami.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapisy dla kandydatów do klasy pierwszej z obwodu  szkoły

będą prowadzone w dniach

od 17 lutego  do 28 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach:

–  poniedziałek, wtorek,środa, czwartek, piątek od 7.30 -15.30;

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu w minionym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego

 

Zapisy dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu  szkoły

będą prowadzone w dniach

od 02 marca  do 13 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach:

–  poniedziałek, wtorek,środa, czwartek, piątek od 7.30 -15.30;

Dokumenty do pobrania:

Wniosek dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UCZĘSZCZANIA RODZEŃSTWA KANDYDATA DO ŻŁOBKA/PRZEDSZKOLA/SZKOŁY W POBLIŻU SZKOŁY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KONTYNUOWANIA PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA EDUKACJI SZKOLNEJ W NASZEJ PLACÓWCE

OŚWIADCZENIE  O ZAMIESZKIWANIU KREWNYCH  KANDYDATA

OŚWIADCZENIE  O ZAMIESZKIWANIU W  KUTNIE

 

Zapisy dla kandydatów do Punktu Przedszkolnego nr 1 w Kutnie 

będą prowadzone w dniach

od 02 marca  do 13 marca 2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach:

–  poniedziałek, wtorek,środa, czwartek, piątek od 7.30 -15.30;

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 

Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas I  szkół podstawowych:
plik PDF

Zarządzenie nr 15/2020 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla klas I szkół podstawowych, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym:
plik PDF

Informacja Prezydenta Miasta Kutno w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego:
plik PDF

Zarządzenie nr 14/2020 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli miejskich oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym:
plik PDF