Stołówka

JADŁOSPIS 09.06.2022 – 21.06.2022

 

Informacja dotycząca obiadów w stołówce szkolnej

PUNKT PRZEDSZKOLNY

ŚNIADANIE 2,80 zł.
OBIAD 5,00 zł.
PODWIECZOREK 1,70 zł.

SZKOŁA

Obiady- cena obiadu dla ucznia 5,00 zł

   cena obiadu dla nauczyciela 7,50zł

Należności za obiady należy regulować począwszy od września 2021r. do dziesiątego dnia każdego miesiąca na konto  bankowe
nr 42 2030 0045 1110 0000 0164 8640,
tytułem: wpłata za obiady za m-c, nazwisko i imię dziecka

ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI BĘDĄ ODLICZONE W KOLEJNYM MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM. W PRZYPADKU NIEUREGULOWANIA PŁATNOŚCI DZIECKO BĘDZIE WYKREŚLONE Z LISTY KORZYSTAJĄCYCH ZE SZKOLNEJ STOŁÓWKI.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY w stołówce Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie

przerwy obiadowe:

 11:25-11:45  dla klas I-III i punktu przedszkolnego,
 12:25-12:40 dla klas IV-VIII.