Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Uczniowie, którzy będą uczęszczać na lekcje religii w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń wg poniżeszgo wykazu:
Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2018/2019 – plik PDF

Uczniowie klas I – VIII podręczniki do pozostałych przedmiotów otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji celowej MEN.