MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE UCZNIOWIE – RODZICE – NAUCZYCIELE „DLA NIEPODLEGŁEJ”, I KOLEJNY SUKCES „CZWÓRKI”

26 października w ramach obchodów 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI,
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie odbył się
MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ STRZELECKI
UCZNIOWIE-RODZICE-NAUCZYCIELE „DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Reprezentacja każdej szkoły składała się z 3 uczniów, 3 rodziców i 3 nauczycieli.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. W trakcie turnieju nie brakowało emocji, sportowej rywalizacji i integracji zarówno wielopokoleniowej jak i międzyszkolnej.
Strzelano z broni pneumatycznej w pozycjach stojącej i klęczącej.
Współorganizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju,
który zapewnił sprzęt i obsługę sędziowską.

Klasyfikacja generalna:

I – miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika W Kutnie;
II- miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie;
III – miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie;

Klasyfikacja uczniów:

I – miejsce – Kamil Zarzycki – Szkoła Podstawowa nr 6;
II – miejsce – Szymon Słowikowski – Szkoła Podstawowa nr 4;
III- miejsce – Andrzej Skrzeczkowski – Szkoła Podstawowa nr 4;

Klasyfikacja rodziców:

I – miejsce – Krzysztof Słowiński – Szkoła Podstawowa nr 6;
II – miejsce – Piotr Chlebny – Szkoła Podstawowa nr 9 ;
III – miejsce – Bartosz Janecki – Szkoła Podstawowa nr 4;

Klasyfikacja nauczycieli:

I – miejsce – Lilianna Woźniak – Szkoła Podstawowa nr 4;
II – miejsce – Luiza Lachowicz – Szkoła Podstawowa nr 2;
III – miejsce – Łukasz Baranowski – Szkoła Podstawowa nr 2;

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

„MŁODZI PATRIOCI w CZWÓRCE”

Zadaniem szkoły jest krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród uczniów. Kształtowanie postaw patriotycznych służy bowiem identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na wzmacnianie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie przystąpiła do konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Warunkiem otrzymania certyfikatu było wykonanie 7 zadań. Postawiliśmy sobie za cel krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Nasza szkoła wykonała w ostatnim czasie następujące zadania: W dniu 25 września 2018 r. wychowawcy wraz z uczniami klas IV-VIII (około 202 uczniów) wzięli udział w queście pt. „KUTNO – DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”. Quest przybliżył uczniom wiedzę o „drodze”, jaką przeszli Polacy, aby wybić się na niepodległość oraz w jakich wydarzeniach brali w nich udział mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej. Quest stanowił „żywą lekcję historii”- pogłębił wiedzę uczniów o własnym mieście i jego związkach z kulturą narodową. To ciekawa metoda rozwijania poczucia tożsamości z regionem w myśl zasady „nauczanie przez przeżywanie”. Następne zadanie polegało na przygotowanie plakatu pt. „ 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Format pracy i technika plastyczna była dowolna. Prace wykonało 68 uczniów. Najlepsze prace plastyczne (około 30) zostały wyeksponowane na holu szkoły. W dniu 25 października 2018 roku odbył się okazjonalny apel dotyczący opracowanego Kodeksu Postaw Patriotycznych.Podczas zajęć z wychowawcą w klasach IV-VIII (około 202 uczniów) w dniu 9 października 2018 r. przeprowadzona została dyskusja dotycząca postaw patriotycznych. Nauczyciele wraz z uczniami poddali analizie przykładowe postawy patriotyczne. Zadaniem uczniów było wytypowanie 10 najważniejszych w ich opinii postaw patriotycznych. Na apelu szkolnym uczniowie zostali zapoznani z Kodeksem Postaw Patriotycznych. Kodeks Postaw stał się także ważną częścią ekspozycji patriotycznej. Zdobywanie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów” stanowiło część projektu „Dla Niepodległej”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Program świetlicy szkolnej „Mały Patriota”

W dniu 23 października 2018r. świetlica szkolna przygotowała program „Mały Patriota”.

  • konkurs plastyczny dla kl. I – III „Portret historyczny”
  • quiz wiedzowy dla klas IV i V

Dzieci ze świetlicy dodatkowo przygotowały piosenkę do zaśpiewania, a chór czyli pozostali uczestnicy mieli zaśpiewać refren z repertuaru legionistów „Pierwsza kadrowa”.

Jolanta Bujalska-Kowalczyk

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

BICIE REKORDU W JEDNOCZESNYM PROWADZENIU RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO – ODDECHOWEJ

W dniu 16 października uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście naszej szkoły wzięli udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo -oddechowej przez największą liczbę osób.
Na uwagę zasługuje fakt, iż nasza szkoła jako jedyna w Kutnie, już po raz szósty podjęła się wyzwania i przystąpiła do próby bicia rekordu.
Wybór dnia bicia rekordu nie jest przypadkowy, gdyż dzień 16 października Europejska Rada Resuscytacji ogłosiła „Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca” Dlatego też tego dnia w samo południe przez 30 minut w szkołach i instytucjach w całej Polsce trwała akcja resuscytacyjna na fantomach. W „Czwórce” w przedsięwzięciu tym wzięło udział 58 osób. Wszyscy uczestnicy bicia rekordu z dużą wprawą i zaangażowaniem wykonywali czynności obejmujące przywracanie akcji serca (reanimację krążeniowo-oddechową).

Dzięki takim akcjom, niezależnie od wieku uczestnicy obok praktycznych umiejętności i wiedzy nabywają również świadomości, że każdy może uratować życie drugiemu człowiekowi. A poza tym to świetna zabawa, nauka pierwszej pomocy i wspaniała integracja.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W naszej szkole 11 października miała miejsce, druga już w tym roku szkolnym, akcja promująca czytelnictwo. Tym razem była to „Czytelnicza Sztafeta Szkół” zorganizowana na terenie miasta Kutno i powiatu kutnowskiego przez Bibliotekę Pedagogiczną. Tegoroczne hasło sztafety: „Książka to przyszłość”. W akcję zaangażowały się klasy I-III oraz klasa Vb, łącznie 96 uczniów.

Uczniowie I etapu kształcenia czytali „Legendy polskie”, natomiast klasa V „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości”.
BRAWO WY!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wycieczka do Sejmu i Senatu

12 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej przez Biuro senatorskie Rafała Ambrozika. Wyjazd był nagrodą za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Orzeł biały – nasza duma”.

Uczniowie w towarzystwie przewodnika zwiedzili pomieszczenia ,w których pracują polscy posłowie i senatorowie oraz poszerzyli wiedzę na temat historii polskiego parlamentu.