„MŁODZI PATRIOCI w CZWÓRCE”

Zadaniem szkoły jest krzewienie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród uczniów. Kształtowanie postaw patriotycznych służy bowiem identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na wzmacnianie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kutnie przystąpiła do konkursu „Szkoła Młodych Patriotów” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Warunkiem otrzymania certyfikatu było wykonanie 7 zadań. Postawiliśmy sobie za cel krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Nasza szkoła wykonała w ostatnim czasie następujące zadania: W dniu 25 września 2018 r. wychowawcy wraz z uczniami klas IV-VIII (około 202 uczniów) wzięli udział w queście pt. „KUTNO – DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”. Quest przybliżył uczniom wiedzę o „drodze”, jaką przeszli Polacy, aby wybić się na niepodległość oraz w jakich wydarzeniach brali w nich udział mieszkańcy Ziemi Kutnowskiej. Quest stanowił „żywą lekcję historii”- pogłębił wiedzę uczniów o własnym mieście i jego związkach z kulturą narodową. To ciekawa metoda rozwijania poczucia tożsamości z regionem w myśl zasady „nauczanie przez przeżywanie”. Następne zadanie polegało na przygotowanie plakatu pt. „ 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Format pracy i technika plastyczna była dowolna. Prace wykonało 68 uczniów. Najlepsze prace plastyczne (około 30) zostały wyeksponowane na holu szkoły. W dniu 25 października 2018 roku odbył się okazjonalny apel dotyczący opracowanego Kodeksu Postaw Patriotycznych.Podczas zajęć z wychowawcą w klasach IV-VIII (około 202 uczniów) w dniu 9 października 2018 r. przeprowadzona została dyskusja dotycząca postaw patriotycznych. Nauczyciele wraz z uczniami poddali analizie przykładowe postawy patriotyczne. Zadaniem uczniów było wytypowanie 10 najważniejszych w ich opinii postaw patriotycznych. Na apelu szkolnym uczniowie zostali zapoznani z Kodeksem Postaw Patriotycznych. Kodeks Postaw stał się także ważną częścią ekspozycji patriotycznej. Zdobywanie certyfikatu „Szkoła Młodych Patriotów” stanowiło część projektu „Dla Niepodległej”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.