„WIELKI TEST HISTORYCZNY O KUTNIE-I POWSTAŁA NIEPODLEGŁA”

W dniu 8 listopada 2018 r. odbył się „Wielki Test Historyczny o Kutnie-I powstała Niepodległa” zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Konkurs został przeprowadzony dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursu przystąpiło 24 uczestników szkół podstawowych , natomiast z klas szkół ponadpodstawowych przystąpiło 38 uczestników.
Po zweryfikowaniu testów w dniu 15 stycznia 2019 r. komisja po podliczeniu punktów przyznała:
I-miejsce Wiktorii Olejniczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie-76,5 punktów
III-miejsce Wiktorii Rosiak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie- 74,5 punktów.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 103.
Prezydent Miasta Kutno pan Zbigniew Burzyński wręczył zwycięzcom dyplomy i nagrody podczas sesji rady miasta w dniu 5 lutego 2019 r.
Główną nagrodą dla finalistów konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich opiekunów będzie wycieczka do Drezna w kwietniu br.