WIELKI TEST HISTORYCZNY o KUTNIE

Konkurs „Wielki Test Historyczny o Kutnie- Kutno poprzez wieki” jest organizowany przez  Muzeum Regionalne w Kutnie pod patronatem Prezydenta Miasta Kutna. Konkurs został przeprowadzony  w formie testu dla uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii naszego miasta. Rozbudzenie zainteresowań uczniów poprzez ukazywania piękna historii, zabytków, legend, postaci itp. Komisja Muzeum Regionalnego w Kutnie w składzie: p. Grzegorz Skrzynecki- przewodniczący, p. Piotr Stasiak i p. Jacek Saramonowicz-członkowie , po zweryfikowaniu testów   w dniu 29 stycznia 2020 r. podała  wyniki. Do zdobycia było 50 punktów.

W konkursie wzięło udział 5 szkół podstawowych: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 9.  Do konkursu przystąpiło 38 uczestników z klas szkół podstawowych. Przyznano następujące  miejsca i wyróżnienia:

  1. Tytuł Mistrza uzyskała Wiktoria Rosiak ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie, zdobywając  41 punktów-82%
  2. Wyróżnienie uzyskał Miłosz Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie, zdobywając 35 punktów-70%.
  3. Wyróżnienie uzyskał Piotr Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie, zdobywając 34 punkty-68%.
  4. Wyróżnienie uzyskała  Julia Krysiak ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kutnie, zdobywając 33 punkty-66%.

Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe oraz prawdopodobnie wezmą udział  w wycieczce  szkolnej.