Biblioteka

Biblioteka – mgr Julita Nowogórska

poniedziałek   930 – 1530

wtorek    830 – 1430

środa     800 – 1400

czwartek 800 – 1400

piątek    730 – 1330

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

  1. Podręczniki wypożyczane są na okres roku szkolnego.
  2. Podręczniki są własnością szkoły. Uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno w nich pisać i niczego zaznaczać.
  3. Uczeń na koniec roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników w terminie ustalonym przez bibliotekarza.
  4. Za zniszczony, czy zagubiony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/prawny opiekun.
  5. Rodzice uczniów kl. I-III zobowiązani są do podpisania protokołu wypożyczenia i zwrotu podręczników.
  6. Rodzice uczniów kl. I-VIII zobowiązani są do podpisania protokołu otrzymania materiałów bezzwrotnych, przekazanych uczniom nieodpłatnie.