Dodatkowe dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017r., poz. 1603 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców zarządza, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 będą:

  • 02.09.2020 r. – Zajęcia adaptacyjne dla uczniów
  • 22.12.2020 r. – Wspólne kolędowanie, szkolne jasełka
  • 19.02.2021 r. – Święto szkoły i Patrona
  • 25,26,27.05.2021 r. –  Egzamin Ósmoklasisty
  • 23,24. 06.2021r. –  Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 W w/w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Narkiewicz