Dokumenty

Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.pdf

Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Statut Szkoły.pdf

Regulamin oceny z  zachowania Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Regulamin oceny z  zachowania.pdf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.pdf

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie:
Regulamin Rady Pedagogicznej.pdf

Uchwała powołująca Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie
Uchwała powołująca Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie.pdf

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KUTNIE 2014 -2018