Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Miesiąc

Data

Tematyka

 

Wrzesień

 

2 – 9.09.2020

 

Zebrania ogólne z rodzicami  – sala gimnastyczna:

 

●       2.09.2020r.  g.15.30 – klasa IVa

                       g.16.30 – klasa IVb

                       g.17.30 – klasa Va

●       3.09.2020r.   g.16.00 – klasa VIIIa

                       g.17.00 – klasa VIIIb

●       7.09.2020r.   g.15.30- klasa VIa

                              g.16.30 – klasa VIb

                                     g.17.30 – klasa VIc

●       8.09.2020r.   g.16.00 – klasa VIIa

                        g.17.00 – klasa  VIIb

●       9.09.2020r.   g.15.30 – klasa I

                       g.16.30 – klasa II

                       g.17.30 – klasa III

 Październik

7.10.2020

 

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami

forma online:

-rodzic zgłasza wcześniej (poprzez wiadomość w e-dzienniku Librus) potrzebę spotkanie w przestrzeni wirtualnej nauczycielowi, nauczyciel wyznacza godzinę spotkania przez konto ucznia w MS Teams

-nauczyciel zgłasza potrzebę spotkania rodzicowi, kontaktując  się przez konto ucznia w Ms Teams

 

 Listopad

4 – 5.11.2020

Zebrania ogólne zgodnie z harmonogramem

Grudzień

16.12.2020

 

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami – forma online
poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną

 

 

Styczeń

 

13.01.2020

 

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami

 

Luty

 

 

16 – 18. 02. 2021

 

 

Zebrania ogólne zgodnie z harmonogramem

podsumowanie I półrocza

 

 

Marzec

 

10.03.2021

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami

 

Kwiecień

 

7.04.2021

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami

 

Maj

5.05.2021

 

Spotkania i rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami

 – poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną  niedostateczną

 

19.05.2021

Zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII przed egzaminem

Czerwiec

1-2.06.2021

 

Zebrania ogólne zgodnie z harmonogramem

 – podsumowanie pracy w II półroczu; poinformowanie rodziców o ocenach proponowanych