Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 im. M.Kopernika w Kutnie w roku szkolnym 2020/2021:

II etap kształcenia:

I etap kształcenia: