Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021 / 2022

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego naszej szkoły

 

Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU W MINIONYM ROKU SZKOLNYM DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Zapisy dla kandydatów do klasy pierwszej
spoza obwodu
  szkoły
będą prowadzone w dniach:

od 01 marca  do 12 marca 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa Kandydata do tej szkoły

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU W MINIONYM ROKU SZKOLNYM
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE  O ZAMIESZKIWANIU KREWNYCH  KANDYDATA

OŚWIADCZENIE  O ZAMIESZKIWANIU W  KUTNIE

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu tej szkoły, żłobka miejskiego, przedszkola lub punktu przedszkolnego,  szkoły innego typu