Stołówka

JADŁOSPIS 02.11.2020 – 16.11.2020

Informacja dotycząca obiadów w stołówce szkolnej

Obiady- cena obiadu dla ucznia 5,00 zł,

   cena obiadu dla nauczyciela 7,50 zł

Należności za obiady należy regulować począwszy od października 2020r. do dziesiątego dnia każdego miesiąca na konto  bankowe
nr 42 2030 0045 1110 0000 0164 8640,
tytułem: wpłata za obiady za m-c, nazwisko i imię dziecka

Procedury korzystania ze stołówki

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY w stołówce Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie rok szkolny 2020/2021

przerwy obiadowe:

 11:25-11:45  dla klas I-III i punktu przedszkolnego,
 12:25-12:40 dla klas IV-VIII.