Świetlica

wychowawcy:

mgr Teresa Szczepanik

mgr Małgorzata Pajor

mgr Sylwia Golus

Świetlica Szkolna jest czynna w dniach:

Procedury przebywania dzieci w świetlicy od 01.09.2020r.

Nasza świetlica szkolna podejmuje szereg inicjatyw środowiskowych:
–    raz w roku organizowane są spotkania tematyczne dla opiekunów, kierowników świetlic z Kutna i Strzelec pod patronatem WODN w Skierniewicach
–    raz w roku wyjazdowe podsumowanie pracy świetlic szkolnych, w którym uczestniczą dzieci ze świetlic wraz z wychowawcami
–    dwa razy w roku dzieci ze świetlicy wraz z wychowawcami przygotowują spotkania świąteczne – Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Świetlica prowadzi kronikę , w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia
z życia świetlicy oraz dokumentację zdjęciową. Jest wykonywany album o historii świetlicy szkolnej.